ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నిర్దయుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

నిర్దయుడు   నామవాచకం

అర్థం : దయలేనివాడు.

ఉదాహరణ : హిట్లర్ ఒక నిర్దయుడైన వ్యక్తి

పర్యాయపదాలు : కసాయి, క్రూరుడు, నిష్టురుడు

वह व्यक्ति जिसके मन में दया न हो।

हिटलर एक निर्दयी व्यक्ति था।
कसाई, क्रूर व्यक्ति, जल्लाद, निर्दय व्यक्ति, निर्दयी व्यक्ति, निष्ठुर व्यक्ति

A cruelly rapacious person.

beast, brute, savage, wildcat, wolf

నిర్దయుడు పర్యాయపదాలు. నిర్దయుడు అర్థం. nirdayudu paryaya padalu in Telugu. nirdayudu paryaya padam.