పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సేవ అనే పదం యొక్క అర్థం.

సేవ   నామవాచకం

అర్థం : పెద్దలు, పూజ్యనీయులకు సుఖమునందించుటకు చేయు మర్యాదపూర్వకమైన పని.

ఉదాహరణ : అతను రాత్రింబవళ్ళు తన అమ్మా,నాన్నలకు సేవ చేస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : ఉపచర్య, ఉపచారము, ఉపపత్తి, ఊడిగము, కైంకర్యము, చాకిరి, దాస్యం, పరిచర్య, పరిచారము, శుశ్రూష

बड़े, पूज्य, स्वामी आदि को सुख पहुँचाने के लिए किया जाने वाला काम।

वह दिन-रात अपने माता-पिता की सेवा में लगा रहता है।
अवराधन, इताअत, इताति, ख़िदमत, खिदमत, टहल, परिचर्या, सेवा

An act of help or assistance.

He did them a service.
service

అర్థం : సహాయంగా చేసేది

ఉదాహరణ : ఇక్కడ హోటల్ లో మంచి సేవలు లభిస్తాయి.

పర్యాయపదాలు : పరిచర్య

दूसरों के लिए कर्तव्य का पालन, स्थान की व्यवस्था और सहायक उपकरण आदि।

यहाँ के होटलों में अच्छी सेवाएँ उपलब्ध हैं।
सेवा

Performance of duties or provision of space and equipment helpful to others.

The mayor tried to maintain city services.
The medical services are excellent.
services

అర్థం : పనిమనిషిగా చేయడం

ఉదాహరణ : ఈ ఇంటి పని నేను పన్నెండు సంవత్సరాల నుండి సేవ చేస్తున్నాను.

పర్యాయపదాలు : చాకిరి, పని

नौकर का काम।

इस घर की सेवा मैं पिछले बीस बरस से करता आया हूँ।
ख़िदमत, खिदमत, टहल, नौकरी, मुलाज़िमत, मुलाजिमत, सेवा

The performance of duties by a waiter or servant.

That restaurant has excellent service.
service

సేవ పర్యాయపదాలు. సేవ అర్థం. seva paryaya padalu in Telugu. seva paryaya padam.