పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి గరుత్మంతుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

గరుత్మంతుడు   నామవాచకం

అర్థం : రామయణంలో సీతాపహరణం అప్పుడు రావణుని ఎదిరించిన గ్రద్ద

ఉదాహరణ : తల్లి జానకి యొక్క బాధను చూసి గరుత్మంతుడు రావణునిపై విరుచుకుపడ్డాడు.

పర్యాయపదాలు : జటాయువు

रामायण में वर्णित एक गिद्ध जिसने सीताजी को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया था।

माँ जानकी का करुण क्रंदन सुनकर जटायु रावण पर टूट पड़ा।
जटाऊ, जटायु

An imaginary being of myth or fable.

mythical being

గరుత్మంతుడు పర్యాయపదాలు. గరుత్మంతుడు అర్థం. garutmantudu paryaya padalu in Telugu. garutmantudu paryaya padam.