పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి గగుర్పాటు అనే పదం యొక్క అర్థం.

గగుర్పాటు   నామవాచకం

అర్థం : దెయ్యం, దేవతలకు సంబంధించిన విషయాలు వినినప్పుడు శరీరంపై ఉన్న వెంట్రుకలు నిక్కపొడుచుకోవడం

ఉదాహరణ : -ముకుల్ అత్యధిక గగుర్పాటు కారణమైన మాటలు వినలేకపోయాడు

పర్యాయపదాలు : పులకించడం

ऐसा आनंद या भय जिससे रोएँ खड़े हो जाते हैं।

मुकुल अत्यधिक रोमांच के कारण बोल नहीं पा रहा था।
पुलक, रोमांच, लोमहर्ष

Something that causes you to experience a sudden intense feeling or sensation.

The thrills of space travel.
thrill

గగుర్పాటు పర్యాయపదాలు. గగుర్పాటు అర్థం. gagurpaatu paryaya padalu in Telugu. gagurpaatu paryaya padam.