పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి

అమర్‌కోష్‌కు స్వాగతం.

అమర్‌కోష్ భారతీయ భాషల ప్రత్యేక నిఘంటు వెబ్‌సైట్. ఒక పదం యొక్క అర్థం అది ఉపయోగించిన సందర్భానికి అనుగుణంగా మారుతుంది. ఇక్కడ పదాల యొక్క వివిధ సందర్భోచిత అర్థాలు ఉదాహరణ వాక్యాలు మరియు పర్యాయపదాలతో పాటు వివరంగా వివరించబడ్డాయి.

అమర్‌కోష్‌లో తెలుగు భాషకు చెందిన నలభై వేలకు పైగా పదాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వెతకడానికి ఒక పదాన్ని నమోదు చేయండి.

నిఘంటువు నుండి యాదృచ్ఛిక పదం క్రింద ప్రదర్శించబడుతుంది.

మోక్షదాయని   విశేషణం

అర్థం : మోక్షాన్ని కలిగించేటటువంటి

ఉదాహరణ : ఈశ్యరుని యొక్క సాటిలేని భక్తి సులభరీతిలో సహజ మోక్షదాయనిగా వుంటుంది.

अपवर्ग या मोक्ष देने अथवा उससे संबंध रखने वाला।

ईश्वर की अनन्य भक्ति सर्व-सुलभ तथा सहज मोक्षदायिनी कृत्य है।
आपवर्ग्य, मोक्षदायक, मोक्षदायिनी, मोक्षदायी

అమర్‌కోష్‌ను బ్రౌజ్ చేయడానికి, భాష యొక్క అక్షరంపై క్లిక్ చేయండి.