పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి

అమర్‌కోష్‌కు స్వాగతం.

అమర్‌కోష్ భారతీయ భాషల ప్రత్యేక నిఘంటు వెబ్‌సైట్. ఒక పదం యొక్క అర్థం అది ఉపయోగించిన సందర్భానికి అనుగుణంగా మారుతుంది. ఇక్కడ పదాల యొక్క వివిధ సందర్భోచిత అర్థాలు ఉదాహరణ వాక్యాలు మరియు పర్యాయపదాలతో పాటు వివరంగా వివరించబడ్డాయి.

అమర్‌కోష్‌లో తెలుగు భాషకు చెందిన నలభై వేలకు పైగా పదాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వెతకడానికి ఒక పదాన్ని నమోదు చేయండి.

నిఘంటువు నుండి యాదృచ్ఛిక పదం క్రింద ప్రదర్శించబడుతుంది.

అకస్మాత్తుగా   విశేషణం

అర్థం : ఊహించని విధంగా జరగడం

ఉదాహరణ : మోహన్ లాంటి విద్యార్థి కూడా అనుకోకుండా పరీక్షలో తప్పాడు

పర్యాయపదాలు : అగంతుకంగా, అదిరిపాటుగా, అనుకోకుండా, అమాంతంగా, ఆకస్మికంగా, ఆదాటుగా, ఏకాఎకిగా, ఏమరిపాటుగా, తటాన, తటాలున, దడాన, హఠాత్తుగా


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

जो अपेक्षित न हो।

मोहन जैसा छात्र भी अनपेक्षित रूप से परीक्षा में फेल हो गया।
अनपेक्षित, अप्रत्याशित, निरपेक्षित

అర్థం : ప్రయత్నం లేకుండా జరగడం.

ఉదాహరణ : తుమ్ము అప్రయత్నపూర్వకమైన క్రియ

పర్యాయపదాలు : అనుకోకుండ, అప్రయత్నపూర్వకమైన


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

जो अपनी इच्छा से या जान-बूझकर न किया गया हो बल्कि दूसरे की इच्छा से या परिस्थितियों आदि के कारण किया गया हो।

छींक अनैच्छिक क्रिया है।
अनैच्छिक

Not subject to the control of the will.

Involuntary manslaughter.
Involuntary servitude.
An involuntary shudder.
It (becoming a hero) was involuntary. They sank my boat.
involuntary, nonvoluntary, unvoluntary

తెలుగు నిఘంటువును అన్వేషించడానికి, అక్షరంపై నొక్కండి.

క్