పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి

అమర్‌కోష్‌కు స్వాగతం.

అమర్‌కోష్ భారతీయ భాషల ప్రత్యేక నిఘంటు వెబ్‌సైట్. ఒక పదం యొక్క అర్థం అది ఉపయోగించిన సందర్భానికి అనుగుణంగా మారుతుంది. ఇక్కడ పదాల యొక్క వివిధ సందర్భోచిత అర్థాలు ఉదాహరణ వాక్యాలు మరియు పర్యాయపదాలతో పాటు వివరంగా వివరించబడ్డాయి.

అమర్‌కోష్‌లో తెలుగు భాషకు చెందిన నలభై వేలకు పైగా పదాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వెతకడానికి ఒక పదాన్ని నమోదు చేయండి.

నిఘంటువు నుండి యాదృచ్ఛిక పదం క్రింద ప్రదర్శించబడుతుంది.

జెరాక్స్   నామవాచకం

అర్థం : అసలైన పత్రాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా మరో పత్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం

ఉదాహరణ : పరీక్షాపత్రం యొక్క ప్రతికై విద్యాలయాల్లో ఆవేదన చెందుతున్నారు.

పర్యాయపదాలు : నకలు, ప్రతి

लेख आदि का अक्षरशः स्वरूप।

परीक्षा प्रमाण पत्र की एक और प्रति के लिए विद्यालय में आवेदन दिया है।
अनुलिपि, आदर्श, कापी, कॉपी, नकल, नक़ल, प्रति, प्रतिलिपि, प्रतिलेख

A reproduction of a written record (e.g. of a legal or school record).

copy, transcript

అమర్‌కోష్‌ను బ్రౌజ్ చేయడానికి, భాష యొక్క అక్షరంపై క్లిక్ చేయండి.