పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి

అమర్‌కోష్‌కు స్వాగతం.

అమర్‌కోష్ భారతీయ భాషల ప్రత్యేక నిఘంటు వెబ్‌సైట్. ఒక పదం యొక్క అర్థం అది ఉపయోగించిన సందర్భానికి అనుగుణంగా మారుతుంది. ఇక్కడ పదాల యొక్క వివిధ సందర్భోచిత అర్థాలు ఉదాహరణ వాక్యాలు మరియు పర్యాయపదాలతో పాటు వివరంగా వివరించబడ్డాయి.

అమర్‌కోష్‌లో తెలుగు భాషకు చెందిన నలభై వేలకు పైగా పదాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వెతకడానికి ఒక పదాన్ని నమోదు చేయండి.

నిఘంటువు నుండి యాదృచ్ఛిక పదం క్రింద ప్రదర్శించబడుతుంది.

శాంతపరుచు   క్రియ

అర్థం : కోపం తగ్గించాడు

ఉదాహరణ : కోపంగా ఉన్న గుంపును చూసి నేతాజీ శాంత పరచాడు

उग्रता कम होना या शांत होना।

मौसम में बहुत उमस है तथा हवा भी पटा गई है।
क्रोधित भीड़ को देखकर नेताजी पटा गए।
पटाना, शांत होना, शान्त होना

Become quiet or calm, especially after a state of agitation.

After the fight both men need to cool off..
It took a while after the baby was born for things to settle down again..
calm, calm down, chill out, cool it, cool off, settle down, simmer down

అమర్‌కోష్‌ను బ్రౌజ్ చేయడానికి, భాష యొక్క అక్షరంపై క్లిక్ చేయండి.