పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి

అమర్‌కోష్‌కు స్వాగతం.

అమర్‌కోష్ భారతీయ భాషల ప్రత్యేక నిఘంటు వెబ్‌సైట్. ఒక పదం యొక్క అర్థం అది ఉపయోగించిన సందర్భానికి అనుగుణంగా మారుతుంది. ఇక్కడ పదాల యొక్క వివిధ సందర్భోచిత అర్థాలు ఉదాహరణ వాక్యాలు మరియు పర్యాయపదాలతో పాటు వివరంగా వివరించబడ్డాయి.

అమర్‌కోష్‌లో తెలుగు భాషకు చెందిన నలభై వేలకు పైగా పదాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వెతకడానికి ఒక పదాన్ని నమోదు చేయండి.

నిఘంటువు నుండి యాదృచ్ఛిక పదం క్రింద ప్రదర్శించబడుతుంది.

కలికాలంలో   విశేషణం

అర్థం : కలియుగానికి సంబంధించినది

ఉదాహరణ : ఈ కలియుగంలో దుష్టులను సంహరించడం కోసం భగవాన్ కలియుగంలో అవతరిస్తాడు.

పర్యాయపదాలు : అంతిమయుగంలో, కలియుగంలో, వర్తమానయుగంలో

कलयुग में होनेवाला या जो कलयुग से संबंधित हो।

इस कलयुग में दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान का कलयुगीन अवतार होगा।
कलजुगी, कलयुगीन, कलिजुगी, कलियुगी, कालेय

అమర్‌కోష్‌ను బ్రౌజ్ చేయడానికి, భాష యొక్క అక్షరంపై క్లిక్ చేయండి.