ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నిష్టురుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

నిష్టురుడు   నామవాచకం

అర్థం : దయలేనివాడు.

ఉదాహరణ : హిట్లర్ ఒక నిర్దయుడైన వ్యక్తి

పర్యాయపదాలు : కసాయి, క్రూరుడు, నిర్దయుడు

वह व्यक्ति जिसके मन में दया न हो।

हिटलर एक निर्दयी व्यक्ति था।
कसाई, क्रूर व्यक्ति, जल्लाद, निर्दय व्यक्ति, निर्दयी व्यक्ति, निष्ठुर व्यक्ति

A cruelly rapacious person.

beast, brute, savage, wildcat, wolf

నిష్టురుడు పర్యాయపదాలు. నిష్టురుడు అర్థం. nishturudu paryaya padalu in Telugu. nishturudu paryaya padam.