పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కష్టాలు అనే పదం యొక్క అర్థం.

కష్టాలు   నామవాచకం

అర్థం : అనుకోని సంఘటనలలో ఉత్పన్నమైనవి.

ఉదాహరణ : ఆపదలో మెదడు పని చేయ్యడం ఆగిపోతుంది.

పర్యాయపదాలు : ఆపద

किसी अनिष्ट घटना से उत्पन्न होने वाली ऐसी स्थिति जिसमें बड़ी हानि हो सकती हो।

संकट में दिमाग काम करना बंद कर देता है।
अयोग, अरिष्ट, अलफ, अलहन, आँध, आपत्, आपत्ति, आपद, आपदा, आपद्, आफत, आफ़त, आवली, आसेब, कयामत, करवर, कहर, गजब, गज़ब, गर्दिश, ग़ज़ब, बला, मुजायका, मुसीबत, विपत्ति, विपदा, विषम, शामत, संकट, संकीर्ण

An unstable situation of extreme danger or difficulty.

They went bankrupt during the economic crisis.
crisis

కష్టాలు పర్యాయపదాలు. కష్టాలు అర్థం. kashtaalu paryaya padalu in Telugu. kashtaalu paryaya padam.