పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జరి అనే పదం యొక్క అర్థం.

జరి   నామవాచకం

అర్థం : పట్టు దారాలపైన చుట్టిన వెండి, బంగారు తీగలతో తయారు చేసినది

ఉదాహరణ : చీరపై వేసిన జరి అంచు చాలా అందంగా ఉంది.

పర్యాయపదాలు : పట్టు

सोने चाँदी के तार से लपेटा हुआ रेशम का डोरा या फीता जिससे कपड़े पर बेल-बूटे बनाये जाते हैं।

साड़ी पर किया गया कलाबत्तू का काम बहुत ही सुंदर है।
कलाबत्तुन, कलाबत्तू

Gold or silver wire thread.

purl

జరి పర్యాయపదాలు. జరి అర్థం. jari paryaya padalu in Telugu. jari paryaya padam.