పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సింహం అనే పదం యొక్క అర్థం.

సింహం   నామవాచకం

అర్థం : అడవికి రారాజు

ఉదాహరణ : కవి ఈ కవిత్వంలో శివాజిని సింహంతో పోల్చాడు.

పర్యాయపదాలు : కేసరి, గజరిపువు, జడలమెకం, పశురాజం, బాహుబలం, మృగం, మృగపతి, మృగరాజు, మృగరిపువు, మృగేంద్రుడు, మెకములరేడు, రక్తజిహ్వం, సారంగం, సింగం

Large gregarious predatory feline of Africa and India having a tawny coat with a shaggy mane in the male.

king of beasts, lion, panthera leo

అర్థం : మృగరాజు

ఉదాహరణ : సింహం యొక్క గొంతు దగ్గర పొడవైన జూలు వుంటుంది.

పర్యాయపదాలు : పశునాథ

Large gregarious predatory feline of Africa and India having a tawny coat with a shaggy mane in the male.

king of beasts, lion, panthera leo

సింహం పర్యాయపదాలు. సింహం అర్థం. simham paryaya padalu in Telugu. simham paryaya padam.