పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి క్రూరుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

క్రూరుడు   నామవాచకం

అర్థం : దయలేనివాడు.

ఉదాహరణ : హిట్లర్ ఒక నిర్దయుడైన వ్యక్తి

పర్యాయపదాలు : కసాయి, నిర్దయుడు, నిష్టురుడు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह व्यक्ति जिसके मन में दया न हो।

हिटलर एक निर्दयी व्यक्ति था।
कसाई, क्रूर व्यक्ति, जल्लाद, निर्दय व्यक्ति, निर्दयी व्यक्ति, निष्ठुर व्यक्ति

A cruelly rapacious person.

beast, brute, savage, wildcat, wolf

క్రూరుడు   విశేషణం

అర్థం : చెడుగుణం కలిగిఉండటం.

ఉదాహరణ : నీచమైన వ్యక్తి ఎప్పుడూ చెడుపనులు చేస్తాడు.

పర్యాయపదాలు : దరిద్రుడైన, దుర్మార్గుడైన, నిక్రుష్టుడు, నీచమైన


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

बुरी नीयत या बुरा आशयवाला।

ओछे व्यक्ति किसी का भला नहीं देख सकते।
ओछा, कुविचारी, खोटा, दुराशय, बदनीयत

క్రూరుడు పర్యాయపదాలు. క్రూరుడు అర్థం. kroorudu paryaya padalu in Telugu. kroorudu paryaya padam.