పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఒడిస్సీ నృత్యం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఒడిస్సీ నృత్యం   నామవాచకం

అర్థం : ఒడిసా మందిరాలలో చేయబడే శాస్త్రీయ నృత్యం.

ఉదాహరణ : తపస్విని ఒడిస్సీ నృత్యాన్ని నేర్చుకుంటుంది.

పర్యాయపదాలు : ఒడిస్సీ

उड़ीसा के मंदिरों में किया जानेवाला एक शास्त्रीय नृत्य।

तपस्विनी ओडसी सीख रही है।
ओडसी, ओडसी नृत्य, ओडिसी, ओडिसी नृत्य

Taking a series of rhythmical steps (and movements) in time to music.

dance, dancing, saltation, terpsichore

ఒడిస్సీ నృత్యం పర్యాయపదాలు. ఒడిస్సీ నృత్యం అర్థం. odissee nrityam paryaya padalu in Telugu. odissee nrityam paryaya padam.