పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రుద్రాక్షమాల అనే పదం యొక్క అర్థం.

రుద్రాక్షమాల   నామవాచకం

అర్థం : జపం చేసే వారు చేతిలో తిప్పేమాల

ఉదాహరణ : శ్రీమతి రావ్ రోజు పొద్దున్నే జపమాల తీసుకొని షికారుకి వెళ్తుంది.

పర్యాయపదాలు : గోముఖం, జపమాల

एक प्रकार की थैली जिसमें हाथ डालकर माला फेरते हैं।

श्रीमती राव रोज़ सवेरे गोमुखी लेकर सैर पर जाती हैं।
अधियान, गोमुख, गोमुखी, जपगुथली, जपमाली

అర్థం : జపం చేయడానికి శివ భక్తులు ఉపయోగించే జపమాల

ఉదాహరణ : అతని దగ్గర ఏకముఖి రుద్రాక్ష ఉంది.

పర్యాయపదాలు : అక్షమాల, జపమాల, మాలామణి, రుద్రాక్ష, రుద్రాక్షపూస, శామీలి, శివప్రియం, శివాక్షం

एक वृक्ष के गोल फल के बीज जिनसे जप, पूजा आदि की माला बनती है या जिनको धारण किया जाता है।

उसके पास एकमुखी रुद्राक्ष है।
भूतनाशन, मालाफल, मालामणि, रुद्राक्ष, शिवाक्ष, सर्वाक्ष

A mature fertilized plant ovule consisting of an embryo and its food source and having a protective coat or testa.

seed

అర్థం : తులసి మొదలైనటువంటి ఒక రకమైన మాల

ఉదాహరణ : గాంధీజీగారు రుద్రాక్షమాల ధరించారు.

तुलसी आदि की माला।

महात्माजी कंठी पहने हुए हैं।
कंठी, कंठी माला, कण्ठी, कण्ठी माला

Jewelry consisting of a cord or chain (often bearing gems) worn about the neck as an ornament (especially by women).

necklace

అర్థం : రుద్రాక్షాలతో తయారు చేసిన మాల

ఉదాహరణ : మహాత్మగాంధీ గారి మెడలో రుద్రాక్షమాల శోభాయమానంగా ఉంది.

పర్యాయపదాలు : అక్షసూత్రం, రుద్రాక్షదండ

रुद्राक्ष की माला।

महात्माजी के गले में रुद्राक्ष माला शोभा पा रही थी।
अक्षमाला, अक्षसूत्र, रुद्राक्ष माला

Jewelry consisting of a cord or chain (often bearing gems) worn about the neck as an ornament (especially by women).

necklace

అర్థం : గొంతులో ధరించే చిన్న మాల

ఉదాహరణ : సీత గొంతులో తులసిమాల అందంగా ఉంది.

పర్యాయపదాలు : తులసిమాల

छोटी गुरियों का कंठा।

सीता के गले में कंठी सुशोभित है।
कंठी, कण्ठी

Jewelry consisting of a cord or chain (often bearing gems) worn about the neck as an ornament (especially by women).

necklace

రుద్రాక్షమాల పర్యాయపదాలు. రుద్రాక్షమాల అర్థం. rudraakshamaala paryaya padalu in Telugu. rudraakshamaala paryaya padam.