పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఆచారం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఆచారం   నామవాచకం

అర్థం : చాలా కాలం నుంచి వస్తున్న పద్ధతులు.

ఉదాహరణ : ప్రతి సమాజానికి వైవాహిక ఆచారాలు వేరుగా ఉంటాయి. భారత దేశంలో అనేక ఆచారాలు ఉన్నాయి.

పర్యాయపదాలు : సంప్రదాయం

A specific practice of long standing.

custom, tradition

అర్థం : చాలా రోజుల నుండి ఒక సిద్ధాంతాన్ని పాటించడం.

ఉదాహరణ : అప్పుడప్పుడూ ఆచార వికాసంలో ఆటంకాలు వస్తాయి

పర్యాయపదాలు : సాంప్రదాయం

वह वाद या सिद्धांत जिसमें बहुत दिनों से चली आ रही रीति-रिवाजों पर ही अंधविश्वास हो।

कभी-कभी रूढ़िवाद विकास में बाधक होता है।
रूढ़िवाद

అర్థం : సామాజిక సంబంధంలో ఇతరులతో చేయు ప్రవర్తన.

ఉదాహరణ : అతని వ్యవహారం సరిగా లేదు.

పర్యాయపదాలు : అభ్యాసం, అలవాటు, ఆనవాయితి, రివాజు, వాడుక, వ్యవహారం

Manner of acting or controlling yourself.

behavior, behaviour, conduct, doings

ఆచారం పర్యాయపదాలు. ఆచారం అర్థం. aachaaram paryaya padalu in Telugu. aachaaram paryaya padam.