పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అసఫలము అనే పదం యొక్క అర్థం.

అసఫలము   క్రియ

అర్థం : పోటీలు, యుద్దము, ఆటలు మొదలైనవాటిలో విజయము పొందక పోవడము.

ఉదాహరణ : రామనాధము పేకాటలో ఐదువేలు ఓడిపోయాడు.

పర్యాయపదాలు : అపజయము, ఓటమి, ఓడు, పరాభవము

प्रतियोगिता,युद्ध,खेल आदि में सफल न होने के कारण हाथ से उसे या उससे संबंध रखनेवाली चीज़े जाने देना।

रामनाथ जुए में पाँच हज़ार हार गया।
हारना

Fail to win.

We lost the battle but we won the war.
lose

అసఫలము పర్యాయపదాలు. అసఫలము అర్థం. asaphalamu paryaya padalu in Telugu. asaphalamu paryaya padam.