పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కోకిల అనే పదం యొక్క అర్థం.

కోకిల   నామవాచకం

అర్థం : పాట పాడే ఒక పక్షి

ఉదాహరణ : కొందరు ప్రజలు మతానుసారంగా కోకిల వసంత ఋతువులో కూడా కూస్తుందని భావిస్తారు.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक राग जिसे शरद् ऋतु में रात के पिछले पहर में गाया जाता है।

कुछ लोगों के मतानुसार मालकोश शिशिर तथा वसंत ऋतु में भी गाया जाता है।
मालकोश, मालकोश राग, मालकोष, मालकोस, मालकौस

Any of various fixed orders of the various diatonic notes within an octave.

mode, musical mode

అర్థం : ఒక రకమైన నల్లని పక్షి దాని స్వరం మధురంగా వుంటుంది

ఉదాహరణ : కొకిల స్వరము వింటే మనస్సు ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది.

పర్యాయపదాలు : కలకంఠం, కామాంధం, కింకిరాతం, కుహూకంఠం, కోయిల, పికం, మదాలాపి, మధుస్వరం, రక్తకంఠం, వనప్రియం, వాసంతం, శ్యామం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

Any of numerous European and North American birds having pointed wings and a long tail.

cuckoo

కోకిల పర్యాయపదాలు. కోకిల అర్థం. kokila paryaya padalu in Telugu. kokila paryaya padam.