పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అపజయము అనే పదం యొక్క అర్థం.

అపజయము   క్రియ

అర్థం : పోటీలు, యుద్దము, ఆటలు మొదలైనవాటిలో విజయము పొందక పోవడము.

ఉదాహరణ : రామనాధము పేకాటలో ఐదువేలు ఓడిపోయాడు.

పర్యాయపదాలు : అసఫలము, ఓటమి, ఓడు, పరాభవము

प्रतियोगिता,युद्ध,खेल आदि में सफल न होने के कारण हाथ से उसे या उससे संबंध रखनेवाली चीज़े जाने देना।

रामनाथ जुए में पाँच हज़ार हार गया।
हारना

Fail to win.

We lost the battle but we won the war.
lose

అపజయము పర్యాయపదాలు. అపజయము అర్థం. apajayamu paryaya padalu in Telugu. apajayamu paryaya padam.