పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పరాభవము అనే పదం యొక్క అర్థం.

పరాభవము   క్రియ

అర్థం : పోటీలు, యుద్దము, ఆటలు మొదలైనవాటిలో విజయము పొందక పోవడము.

ఉదాహరణ : రామనాధము పేకాటలో ఐదువేలు ఓడిపోయాడు.

పర్యాయపదాలు : అపజయము, అసఫలము, ఓటమి, ఓడు

प्रतियोगिता,युद्ध,खेल आदि में सफल न होने के कारण हाथ से उसे या उससे संबंध रखनेवाली चीज़े जाने देना।

रामनाथ जुए में पाँच हज़ार हार गया।
हारना

Fail to win.

We lost the battle but we won the war.
lose

పరాభవము పర్యాయపదాలు. పరాభవము అర్థం. paraabhavamu paryaya padalu in Telugu. paraabhavamu paryaya padam.