ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఓడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఓడు   క్రియ

అర్థం : పోటీలు, యుద్దము, ఆటలు మొదలైనవాటిలో విజయము పొందక పోవడము.

ఉదాహరణ : రామనాధము పేకాటలో ఐదువేలు ఓడిపోయాడు.

పర్యాయపదాలు : అపజయము, అసఫలము, ఓటమి, పరాభవము

प्रतियोगिता,युद्ध,खेल आदि में सफल न होने के कारण हाथ से उसे या उससे संबंध रखनेवाली चीज़े जाने देना।

रामनाथ जुए में पाँच हज़ार हार गया।
हारना

Fail to win.

We lost the battle but we won the war.
lose

అర్థం : ప్రయత్నములో విఫలము చెందుట.

ఉదాహరణ : రాము జీవితములో ఓడిపోయినందుకు చాలా బాధ పడుతున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : అసఫలత చెందు, ఓటమి పాలవు

प्रयत्न में विफल होना।

मैं जिंदगी से हार गया।
असफल होना, नाकाम होना, विफल होना, हारना

Be unsuccessful.

Where do today's public schools fail?.
The attempt to rescue the hostages failed miserably.
fail, go wrong, miscarry

ఓడు పర్యాయపదాలు. ఓడు అర్థం. odu paryaya padalu in Telugu. odu paryaya padam.