పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కుడ్యం అనే పదం యొక్క అర్థం.

కుడ్యం   నామవాచకం

అర్థం : ఇంటికి నలువైపుల రాయి, ఇటుక, మట్టితో నిర్మించేది

ఉదాహరణ : రాయి యొక్క గోడ బలంగా ఉంటుంది.

పర్యాయపదాలు : గోడ, భిత్తిక, సాలం

पत्थर, ईंट, मिट्टी आदि की प्रायः लंबी, सीधी और ऊँची रचना जो कोई स्थान घेरने के लिए खड़ी की जाती हैं।

पत्थर की दीवार मज़बूत होती है।
दीवार, दीवाल, देवल, भित्ति, भीत

కుడ్యం పర్యాయపదాలు. కుడ్యం అర్థం. kudyam paryaya padalu in Telugu. kudyam paryaya padam.