పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఓటమి అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఓటమి   నామవాచకం

అర్థం : గెలవకపోవడం

ఉదాహరణ : ఈ ఎన్నికలో అతడికి ఓటమి ఎదురైంది.

పర్యాయపదాలు : అపజయం, అభిభవం, ఓట, పరాజయం, పరాభవం, పరిభవం, భంగపాటు

पराजित होने की अवस्था या भाव।

इस चुनाव में उसकी हार निश्चित है।
चुनाव में उसको पराजय हाथ लगी।
अजय, अजै, अनभिभव, अभिभव, अभिभूति, अभिषंग, अभिषङ्ग, अवगणन, अवजय, अवज्ञा, अवसाद, असफलता, आपजय, आवर्जन, पराजय, पराभव, परिभाव, परीभाव, प्रसाह, भंग, भङ्ग, मात, विघात, शिकस्त, हार

An unsuccessful ending to a struggle or contest.

It was a narrow defeat.
The army's only defeat.
They suffered a convincing licking.
defeat, licking

ఓటమి   క్రియ

అర్థం : పోటీలు, యుద్దము, ఆటలు మొదలైనవాటిలో విజయము పొందక పోవడము.

ఉదాహరణ : రామనాధము పేకాటలో ఐదువేలు ఓడిపోయాడు.

పర్యాయపదాలు : అపజయము, అసఫలము, ఓడు, పరాభవము

प्रतियोगिता,युद्ध,खेल आदि में सफल न होने के कारण हाथ से उसे या उससे संबंध रखनेवाली चीज़े जाने देना।

रामनाथ जुए में पाँच हज़ार हार गया।
हारना

Fail to win.

We lost the battle but we won the war.
lose

ఓటమి పర్యాయపదాలు. ఓటమి అర్థం. otami paryaya padalu in Telugu. otami paryaya padam.