Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word wait from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

wait   verb

Meaning : Stay in one place and anticipate or expect something.

Example : I had to wait on line for an hour to get the tickets.


Translation in other languages :

నిరీక్షించడం

పాఠశాలకు పోవడానికి నా మిత్రుడు వేచిచూస్తున్నాడు
ఎదురుచూడు, వేచిచూడు

किसी के आने का इन्तज़ार करना।

पाठशाला जाने के लिए वह अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा है।
अँगोरना, अगोरना, इंतज़ार करना, इंतजार करना, इन्तज़ार करना, इन्तजार करना, प्रतीक्षा करना, बाट जोहना, रास्ता देखना, राह देखना

ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಕಾಯು, ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು, ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಮಾಡು, ಹಾದೀ ನೋಡು

କାହାରି ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା

ପାଠଶାଳା ଯିବାପାଇଁ ସେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି
ଅନେଇ ବସିବା, ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଚାହିଁରହିବା, ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା

কারও আসার অপেক্ষা করা

সে পাঠশালা যাওয়ার জন্য নিজের সঙ্গীর প্রতিক্ষা করছে
অপেক্ষা করা, পথ চেয়ে থাকা, প্রতিক্ষা করা

ஒருவர் வருவதற்காக எதிர்நோக்குதல்

பாடசாலைக்கு போவதற்காக அவன் தன்னுடைய தோழனை எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருந்தான்
எதிர்நோக்கு, எதிர்பார்

ആരോ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക

പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ തന്റെ സ്നേഹിതനെ പ്രതിക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു
പ്രതിക്ഷിക്കുക

Meaning : Wait before acting.

Example : The scientists held off announcing their results until they repeated the experiment.

Synonyms : hold back, hold off

Meaning : Look forward to the probable occurrence of.

Example : We were expecting a visit from our relatives.
She is looking to a promotion.
He is waiting to be drafted.

Synonyms : await, expect, look


Translation in other languages :

నిరీక్షించు

నాకు తెలుసు సోహన్ రానికారణంగా మీ తమ్ముడు నెల నుండి ఎదురుచూస్తున్నాడు
ఎదురుచూడు, వేచివుండు

व्यर्थ की प्रतीक्षा करना।

मुझे मालूम है कि सोहन नहीं आएगा पर उसका भाई महीनों से टप रहा है।
टपना

ବ୍ୟର୍ଥରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା

ସୋହନ ଆସିବନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭାଇ ମାସେହେଲା ଚାହିଁ ବସିଛି
ଚାହିଁବସିବା, ବେକାରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା

ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಸೋಹನ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಅವನ ಅಣ್ಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ
ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಯಿ

ব্যর্থ প্রতীক্ষা করা

আমি জানি যে সোহন আসবেনা কিন্তু তার ভাই তার জন্য বৃথা প্রতীক্ষা করছে
বৃথা প্রতীক্ষা করা

வீணாக கிடப்பது

சோகன் வராததால் அவனுடைய சகோதரன் பலமாதங்களாக விணாக கிடக்கிறான்
வீணாக கிட, வீணாய்கிட, வெட்டியாககிட, வெட்டியாய்கிட

വെറുതെ പ്രതീക്ഷിക്കുക

സോഹൻ വരില്ല എന്നാൽ അവന്റെ സഹോദരൻ മാസങ്ങളോളം വെറുതെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം
വെറുതെ പ്രതീക്ഷിക്കുക

Meaning : Serve as a waiter or waitress in a restaurant.

Example : I'm waiting on tables at Maxim's.

Synonyms : waitress

wait   noun

Meaning : Time during which some action is awaited.

Example : Instant replay caused too long a delay.
He ordered a hold in the action.

Synonyms : delay, hold, postponement, time lag


Translation in other languages :

साधारण या नियत से अधिक समय।

मुझे यहाँ आने में देर हो जाए हो चिंता मत करना।
अतिकाल, अतिवेला, अबार, अबेर, अलसेट, अवसेर, अवेर, चिर, देर, देर-सवेर, देरी, बेर, लेट, विलंब, विलम्ब, व्याज

సాధారణ సమయం కంటే అధిక సమయం.

ఆలస్యం వలన లత పరీక్షకు హాజరుకాలేక పోయినది.
ఆలస్యం, కాలహరణం, కాలాక్షేపం, జాప్యం, నిదానం

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ನಿಗಧಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಆಧಿಕವಾದ

ನಾನು ಇಲ್ಲಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಬಹುದು ನೀನು ಚಿಂತಸಬೇಡ.
ಅವೇಳೆ, ತಡ, ತಡ ರಾತ್ರಿ, ವಿಳಂಬ, ವೇಳೆ, ಹೆಚ್ಚು ವೇಳೆ, ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ

ସାଧାରଣ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ

ମୋର ଏଠାକୁ ଆସିବାରେ ଡେରି ହୋଇପାରେ,ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ
ଅବେଳ, ଡେରି, ବିଳମ୍ବ

ठरलेल्या वेळेपेक्षा अधिक काळ.

वाहतुकीची कोंडी झाल्याने आम्हाला पोहोचायला उशीर झाला
तुम्ही तिथे पोहोचण्यात मुळीच दिरंगाई करू नका
उशीर, दिरंगाई, विलंब

সাধারণ বা নির্ধারিত সময়ের থেকে বেশী

আমার এখানে আসতে দেরি হয়ে গেলে চিন্তা কোরো না
দেরি, বিলম্ব

ஒரு செயல் அல்லது நிகழ்வு நடப்பதற்கான உரிய நேரம் கழிந்துவிட்ட நிலை

எதிர்பாராத மழையின் காரணத்தால் நிகழ்ச்சிநிரல் தாமதமாகிவிட்டது
காலநீடிப்பு, தாமதம்

സാധാരണയില് കവിഞ്ഞ് കൂടുതല്‍ സമയം.

ഞാന്‍ ഇവിടെ എത്താന്‍ വൈകിയാല്‍ വിഷമിക്കേണ്ട.
അമാന്തിക്കുക, താമസിക്കുക, വൈകുക

Meaning : The act of waiting (remaining inactive in one place while expecting something).

Example : The wait was an ordeal for him.

Synonyms : waiting


Translation in other languages :

ఏవ్వరి కోసమైన లేక ఏ పని చేయ్యడానికైన వేచి ఉండుట.

నేను ఇక్కడ కూర్చోని రాము కోసం ఎదురుచూస్తున్నాను.
ఎదురుచూచుట, కనిపెట్టుకొనిఉండుట, కాచుకొని ఉండుట, కాసుకొనిఉండుట

कोई काम होने या किसी के आने के आसरे रहने की क्रिया या भाव।

मैं यहाँ बैठकर राम की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
आसरा, इंतज़ार, इंतज़ारी, इंतजार, इंतजारी, इंतिज़ार, इंतिजार, इन्तज़ार, इन्तज़ारी, इन्तजार, इन्तजारी, इन्तिज़ार, प्रतीक्षा

ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು

ನನ್ನ ಎದುರು_ನೋಡುವವ ನಾನು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದ.
ಎದುರು ನೋಡುವವ, ದಾರಿ ಕಾಯುವವ

କୌଣସି କାମ ହେବା ବା କାହାକୁ ଭରସା କରି ରହିବା କ୍ରିୟା ବା ଭାବ

ମୁଁ ଏଠି ବସି ରାମର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛି
ଅପେକ୍ଷା, ପ୍ରତୀକ୍ଷା

एखादे काम होण्याची वा एखाद्याच्या येण्याची वाट पाहण्याची क्रिया.

हे पद मिळण्यासाठी मला खूप प्रतीक्षा करावी लागली
प्रतीक्षा

কোনো কাজ হওয়া বা কারও আসার ভরসায় থাকার ক্রিয়া বা ভাব

আমি এখানে বসে রামের প্রতিক্ষা করছি
অপেক্ষা, প্রতিক্ষা

உதவிக்கு அல்லது பிறகாரணங்களுக்காக ஒருவரை எதிர் நோக்கி காத்திருத்தல்

நான் இங்கே அமர்ந்து ராமவை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன்
எதிர்பார்த்தல்

ആരെങ്കിലും വരുമെന്നോ എന്തെങ്കിലും പണി കിട്ടുമെന്നു വിചാരിച്ചോ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ.

ഞാന്‍ ഇവിടെയിരുന്ന് രാമനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
കാത്തിരിപ്പ്, പ്രതീക്ഷ

Wait meaning in Telugu.