Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word praise from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

praise   noun

Meaning : An expression of approval and commendation.

Example : He always appreciated praise for his work.

Synonyms : congratulations, extolment, kudos


Translation in other languages :

ఒకరి గురించి మరోకరు మంచిగా చెప్పటం

గోపాల్ సాహసంను అందరు ప్రశంసించారు.
పోగడ్త, ప్రశంస

మెచ్చుకోవడం

అతడు తన గురువు పొగడ్తలకు తృప్తి పడలేదు.
పొగడ్త, ప్రసంస

यश का बखान या वर्णन।

वह अपने गुरु का गुणगान करते नहीं अघाता है।
अनुकीर्तन, अनुकीर्त्तन, गुणगान

किसी वस्तु, व्यक्ति, आदि या उनके गुणों या अच्छी बातों के संबंध में कही हुई आदरसूचक बात।

प्रशंसा से सभी खुश और प्रोत्साहित होते हैं।
अभिनंदन, अभिनन्दन, अभिवंदन, अभिवन्दन, अभिवादन, अस्तुति, आशंसा, ईडा, तारीफ, तारीफ़, दाद, पालि, प्रशंसा, प्रशस्ति, प्रस्तुति, बड़ाई, मनीषा, वाहवाही, व्युष्टि, शंस, शस्ति, शाबाशी, श्लाघा, सराहना, स्तुति

କାହାର ଭଲଗୁଣ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ

ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ
ଗୁଣଗାନ, ମହିମାଗାନ, ଯଶଗାନ

କୌଣସି ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଆଦିଙ୍କ ଗୁଣ ବା ଭଲ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଆଦରସୂଚକ କଥା

ଗୋପାଳର ବାହାଦୁରୀର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଗୋପାଳର ବାହାଦୁରୀ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସାବାସୀ ଦେଲେ
ଅଭିନନ୍ଦନ, ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଶଂସା, ସାଧୁବାଦ, ସାବାସୀ, ସୁଖ୍ୟାତି

ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊಗಳುವುದು ಅಥವಾ ವರ್ಣಿಸುವುದು

ಅವನು ತನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷರನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದ.
ಕೊಂಡಾಟ, ಗುಣಗಾನ, ಪ್ರಶಂಸೆ, ಶ್ಲಾಘನೆ, ಸ್ತುತಿ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಹೊಗಳಿಕೆ

ಯಾವುದಾದರು ವಸ್ತು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಅಥವಾ ಅದರ ಗುಣಗಳ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೇಳಿರುವ ಆದರ್ಶ ಸೂಚಕ ಮಾತು

ಗೋಪಾಲನ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಂಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅಭಿನಂದನೆ, ಕೊಂಡಾಟ, ಕೊಂಡಾಡು, ಗುಣಗಾನ, ದೊಡ್ಡತನ, ಪ್ರಶಂಸೆ, ಮಹತ್ವ, ಮಹಿಮೆ, ವರ್ಣನೆ, ಶಭಾಶ್ ಗಿರಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಹಿರಿಮೆ, ಹೊಗಳಿಕೆ

चांगल्या गुणांची प्रशंसा करण्याची क्रिया.

स्वप्नील आपल्या आईवडीलांचे गुणगान गात असतो.
गुणगान

কোনো বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদি বা তাদের গুণ বা ভালো দিকের সম্বন্ধে বলা সমাদরসূচক কথা

সকলা গোপালের সাহসীকতার প্রশংসা করেছে গোপালের সাহসিকতার জন্য সকলে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে
অভিনন্দন, তারিফ, প্রশংসা, প্রশস্তি, স্তুতি

যশের বর্ণনা

সেনিজের গুরুর গুণগান করতে ক্লান্ত হয় না
গুণকীর্তন, গুণগান

பேச்சில் அல்லது எழுத்தில் ஒருவரின் மதிப்பை சொல்லும் செயல்.

கோபாலுடைய வீரத்தைப் பார்த்து அனைவரும் பாராட்டினார்கள்
பாராட்டு, புகழ்

பலரும் அறிந்திருக்கிற, பலராலும் பேசப்படுகிற நிலை.

அவன் அழுகின்ற மனைவியை புகழ்கிறான்
பாரட்டு, புகழ், புகழ்ச்சி, புகழ்தல், மெச்சுதல்

ഏതെങ്കിലും വസ്തു, വ്യക്തി അല്ലെങ്കില്‍ അവരുടെ ഗുണങ്ങള് അല്ലെങ്കില്‍ നല്ല കാര്യങ്ങളെ ആദര സൂചകമായി പറയുന്ന വാക്കു്.

ഗോപാലന്റെ സത്യസന്ധതയെ എല്ലാവരും പ്രശംസിച്ചു.
ആത്മപ്രശംസ, ആദരപ്രകടനം, കരഘോഷം, ചാടുക്തി, പുകഴ്ത്തല്‍, പ്രകീര്ത്തനം, പ്രകീര്ത്തി, പ്രശംസ, പ്രശംസാവചനം, ബഹുമതി, മധുരവചനം, മുഖസ്തുതി, മേനി, വാക്കു്‌, വാഴ്ത്തല്‍, വിളിച്ചുപരയല്‍, ശ്ളാഘ, ശ്ളാഘനം, സ്തുതി, സ്തുതിഘോഷം

പുകഴ്ത്തുക അല്ലെങ്കില്‍ കീര്ത്തിയെപറ്റി വര്ണ്ണിക്കുക

അവന്‍ എപ്പോഴും തന്റെ ഗുരുവിനെ പുകഴ്ത്തുന്നതിന് മടിക്കാറില്ല
പുകഴ്ത്തല്, സ്തുതിക്കല്

Meaning : Offering words of homage as an act of worship.

Example : They sang a hymn of praise to God.


Translation in other languages :

భగవంతుని స్తుతించు వాక్యములు.

సన్యాసులు భగవంతుడి గుణగణాలను స్తుతిస్తుంటారు.
నుతి, పొగడిక, పొగడ్త, ప్రశంస, ప్రశంసనము, శ్లాఘనం, సన్నుతి, స్తుతి, స్తోత్రము

किसी की प्रशंसा में गाया जानेवाला गीत।

संत लोग हमेशा प्रभु का गुणगान गाते रहते हैं।
अनुकीर्तन, अनुकीर्त्तन, अभ्युतक्रोशनमंत्र, गुणगान, प्रशंसा गीत

କାହାର ପ୍ରଶଂସାରେ ଗାନ କରାଯାଉଥିବା ଗୀତ

ସନ୍ଥ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି
ଗୁଣଗାନ, ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನಿಸುವಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಗಳುವುದು ಅಥವಾ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುವುದು

ಅಮ್ಮನು ತನ್ನ ಮಗನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದಳು.
ಗುಣಗಾನ

एखाद्याचे गुण वर्णन करण्यासाठी गायले जाणारे गीत.

संत मंडळी देवाचे गुणगान करीत देवळात बसले होते.
गुणगान

কারোর প্রশংসা করার জন্য যে গান করা হয়

সাধুরা সবসময় ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তণ করেন
গুণকীর্ত্তণ, গুণগান

தெய்வத்தையோ, அல்லது அரசபெருமக்களையோ சிறப்பித்துக்கூறும் பாட்டு

துறவி எப்பொழுதும் இறைவனை புகழ்பாட்டு பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்
புகழ்பாட்டு

ആരെയെങ്കിലും പ്രശംസിച്ച് പാടുന്ന പാട്ട്.

സന്യാസികള്‍ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്തുതികള്‍ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
സ്തുതി, സ്തുതി ഗീതം

praise   verb

Meaning : Express approval of.

Example : The parents praised their children for their academic performance.


Translation in other languages :

గుణగణాలను బట్టి గొప్పగాచెప్పుట.

మోహన్ రామ్ యొక్క గుణగణాలను ప్రశంసించారు.
పొగడు, ప్రశంసించు, మెచ్చుకొను

किसी की तारीफ़ करना।

मोहन ने राम की बहुत प्रशंसा की।
उपराहना, तारीफ़ करना, पीठ थपथपाना, प्रशंसा करना, बखानना, बड़ाई करना, शाबाशी देना, सराहना

କାହାରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା

ମୋହନ ରାମର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲା
ଜୟଗାନ କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଯଶଗାନ କରିବା

ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ

ಮೋಹನನು ರಾಮನ ಗುಣವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೊಗಳಿದನು.
ಪ್ರಶಂಸಿಸು, ಹೊಗಳು

एखाद्याच्या चांगल्या गोष्टींबद्द्ल सांगणे.

बंडूची बायको नेहमी आपल्या सासूची प्रशंसा करते.
देश परदेशाथ त्याला उत्कृष्ट इतिहास संशोधक म्हणून नावाजले.
तारीफ करणे, नावजणे, प्रशंसा करणे, वाखाणणे, वाहवा करणे, स्तुती करणे

কারও প্রশংসা করা

মোহন রামের গুণের বেশ প্রশংসা করলো
প্রশংসা করা, শাবাস বলা

உயர்வாக கூறுதல்.

மோகன் இராமனின் குணத்தை மிகவும் பாராட்டினான்
பாராட்டு, புகழ்தல்

ആരെയെങ്കിലും പ്രശംസിക്കുക.

മോഹന്‍ രാമന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ പ്രശംസിച്ചു.
പുകഴ്ത്തുക, പ്രകീര്ത്തിക്കുക, പ്രശംസിക്കുക, വാഴ്ത്തുക, ശ്ലാഘിക്കുക, സ്തുതിക്കുക

Find fault with. Express criticism of. Point out real or perceived flaws.

The paper criticized the new movie.
Don't knock the food--it's free.
criticise, criticize, knock, pick apart

Praise meaning in Telugu.