Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word flush from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

flush   noun

Meaning : The period of greatest prosperity or productivity.

Synonyms : bloom, blossom, efflorescence, flower, heyday, peak, prime


Translation in other languages :

పూర్తి ఉత్పాదకత, సమృద్ది, అధికంగా ఉండే ప్రజలు సుఖసంతోషాలతో జీవించిన కాలం,

పదహారవ శాతాబ్ధం మొఘలులకాలంలో ఒక స్వర్ణయుగం.
స్వర్ణయుగం

चरम उत्पादकता या समृद्धि की अवधि या काल।

सोलहवीं शताब्दी मुगल काल का स्वर्ण काल था।
स्वर्ण काल, स्वर्ण युग, स्वर्णकाल, स्वर्णयुग

ଚରମ ସମୃଦ୍ଧିର ସମୟ

ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣଯୁଗ ଥିଲା
ସୁବର୍ଣ୍ଣଯୁଗ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁଗ

ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಅಥವಾ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಕಾಲ

ಅಕ್ಬರ್ ಕಾಲ ಮೊಗಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವರ್ಣ ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು.
ಸ್ವರ್ಣ ಕಾಲ, ಸ್ವರ್ಣ ಯುಗ, ಸ್ವರ್ಣ-ಕಾಲ, ಸ್ವರ್ಣ-ಯುಗ, ಸ್ವರ್ಣಕಾಲ, ಸ್ವರ್ಣಯುಗ

भरभराटीचा किंवा समृद्धीचा काळ.

सोळावे शतक हे मुघलकाळाचे सुवर्ण युग होते.
सुवर्ण काळ, सुवर्ण युग

চরম উত্কর্ষতা বা সমৃদ্ধির সময়কাল

ষোলোশো শতাব্দী মুঘোলদের স্বর্ণযুগ ছিল
স্বর্ণকাল, স্বর্ণযুগ

செல்வசெழிப்பான காலம் அல்லது நிலை

பதினாறாம் நூற்றாண்டில் முகலாயர் காலம் பொறகலமாக இருந்தது
பொற்காலம்

Meaning : A rosy color (especially in the cheeks) taken as a sign of good health.

Synonyms : bloom, blush, rosiness

Meaning : Sudden brief sensation of heat (associated with menopause and some mental disorders).

Synonyms : hot flash

Meaning : A poker hand with all 5 cards in the same suit.

Meaning : The swift release of a store of affective force.

Example : They got a great bang out of it.
What a boot!.
He got a quick rush from injecting heroin.
He does it for kicks.

Synonyms : bang, boot, charge, kick, rush, thrill

Meaning : A sudden rapid flow (as of water).

Example : He heard the flush of a toilet.
There was a little gush of blood.
She attacked him with an outpouring of words.

Synonyms : gush, outpouring

Meaning : Sudden reddening of the face (as from embarrassment or guilt or shame or modesty).

Synonyms : blush

flush   adjective

Meaning : Of a surface exactly even with an adjoining one, forming the same plane.

Example : A door flush with the wall.
The bottom of the window is flush with the floor.

Meaning : Having an abundant supply of money or possessions of value.

Example : An affluent banker.
A speculator flush with cash.
Not merely rich but loaded.
Moneyed aristocrats.
Wealthy corporations.
A substantial family.

Synonyms : affluent, loaded, moneyed, substantial, wealthy

flush   verb

Meaning : Turn red, as if in embarrassment or shame.

Example : The girl blushed when a young man whistled as she walked by.

Synonyms : blush, crimson, redden


Translation in other languages :


लाज या शर्म से सिर नीचा करना।

श्याम की पत्नी बहुत लजाती है।
लजाना, शरमाना, शर्माना, संकोच करना, सकुँचाना, सकुचाना

తమ తప్పుపై పశ్చాత్తాపము పడుట.

శ్యామ్ తమ దొంగతనము బయటపడడంతో చాలా సిగ్గుపడ్డాడు.
సిగ్గుపడు

పెళ్ళి చూపులలో అమ్మాయి తలపైకెత్తకుండా ఉండటం

శ్యామ్ భార్య చాలా సిగ్గుపడుతుంది.
సిగ్గుపడు

ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିବା

ଶ୍ୟାମର ପତ୍ନୀ ବହୁତ ଲାଜ କରେ
ଲଜ୍ୟା କରିବା, ଲାଜ କରିବା, ଲାଜେଇବା, ଶରମ କରିବା

ନିଜ ଭୁଲପାଇଁ ଲଜ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିବା

ଶ୍ୟାମ ତା ଚୋରିକାମ ଧରାପଡ଼ିବାରୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା
ଲଜ୍ଜିତହେବା, ଲାଜେଇବା

ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರಿತು ನಾಚಿಕೆಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆ

ಶ್ಯಾಮನು ತನ್ನ ಕಳ್ಳತನವು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬಯಲಾದಾಗ ಅವಮಾನದಿಂದ ಲಜ್ಜೆಗೊಂಡನು
ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸು, ನಾಚಿಕೆಪಟ್ಟುಕೊ, ಲಜ್ಜೆಗೊಳ್ಳು

ಸಂಕೋಚ ಅಥವಾ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ

ಶ್ಯಾಮನ ಹೆಂಡತಿ ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.
ನಾಚಿಕೆಪಡು, ನಾಚಿಸು, ನಾಚು, ಸಂಕೋಚ ಪಡು, ಸಂಕೋಚಿಸು

केलेल्या चुकीची जाणीव होऊन वाईट वाटणे.

आपलीचूक लक्षात येऊन तो ओशाळला
ओशाळणे, शरमणे

लाज वाटण्याची क्रिया.

रेखा सर्वांसमोर गायला खूप लाजते
भिडस्तपणाने दबकणे, लाजणे, शरमणे, संकोच वाटणे

নিজের ভুলের ওপর লজ্জিত হওয়া

শ্যাম নিজের চুরি ধরা পড়ে যাওয়ার পরে লজ্জিত হল
লজ্জা পাওযা, লজ্জাবোধ করা, লজ্জিত হওযা

লজ্জায় মাথা নীচু করা

শ্যামের স্ত্রী খুব লজ্জা পায়
লজ্জা পাওয়া, সংকোচ করা

பிறர் முன்னிலையில் இயல்பாக இருக்க முடியாத அல்லது தன் விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க முடியாத தயக்க உணர்வை செய்தல்.

கிராமத்து பெண்கள் இன்னும் வெக்கப்படுகின்றனர்
நாணமடை, வெக்கப்படு, வெக்கமடை

பிறர் முன்னிலையில் இயல்பாக இருக்க முடியாத அல்லது தன் விருப்பத்தை தெரிவிக்க முடியாத நிலையை அடைதல்.

சியாம் தன் திருட்டு வெளிபட்டதும் வெட்கமடைந்தான்.
வெட்கப்படு, வெட்கம் அடை

ആരുടേയെങ്കിലും മുന്പില്‍ ലജ്ജ പ്രകടിപ്പിക്കുക.

ഗ്രാമങ്ങളില് ഇന്നും സ്ത്രീകള്‍ പുറമേ നിന്നുള്ള വ്യക്തികളുടെ മുന്പില് ലജ്ജാവതികളാകുന്നു.
അറച്ചുനില്ക്കുക, അവമാനിതനാകുക, ഒഴിഞ്ഞു മാറുക, കൂസുക, തലകുനിക്കുക, നാണം കുണുങ്ങുക, നാണം കെടുക, നാണിക്കുക, മുഖം മറയ്ക്കുക, മുഖം വിവര്ണ്ണമാകുക, ലജ്ജാവിവശമാകുക, ലജ്ജിക്കുക, ശങ്കിക്കുക, സങ്കോചമുണ്ടാകുക, സഭാകമ്പമുണ്ടാകുക

സ്വന്തം തെറ്റുകളില്‍ നാണം അനുഭവപ്പെടുക

“തന്റെ കളവ് പിടിക്കപ്പെട്ടതില്‍ ശ്യാം ലജ്ജിച്ചു”
ലജ്ജിക്കുക

Meaning : Flow freely.

Example : The garbage flushed down the river.

Meaning : Glow or cause to glow with warm color or light.

Example : The sky flushed with rosy splendor.

Meaning : Make level or straight.

Example : Level the ground.

Synonyms : even, even out, level

Meaning : Rinse, clean, or empty with a liquid.

Example : Flush the wound with antibiotics.
Purge the old gas tank.

Synonyms : purge, scour

Meaning : Irrigate with water from a sluice.

Example : Sluice the earth.

Synonyms : sluice

Meaning : Cause to flow or flood with or as if with water.

Example : Flush the meadows.

flush   adverb

Meaning : Squarely or solidly.

Example : Hit him flush in the face.

Meaning : In the same plane.

Example : Set it flush with the top of the table.

Flush meaning in Telugu.