Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word decrease from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

decrease   noun

Meaning : A change downward.

Example : There was a decrease in his temperature as the fever subsided.
There was a sharp drop-off in sales.

Synonyms : drop-off, lessening


Translation in other languages :

జీవితంలో కనిపించే కష్ట సుఖాలు

షేర్ మార్కెట్ లో నిరంతరం ఒడిదుడుకుల కారణంను తెలుకోబోతున్నారు.
ఒడిదుడుకులు

गिरने या घटने की क्रिया या भाव।

शेयर के मूल्यों में लगातार गिरावट के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
अपकर्ष, अपकर्षण, अपभ्रंश, अपह्रास, अवनति, अवपतन, अवपात, अवरोह, उतार, कमी, गिराव, गिरावट, घटती, घटाव, घटौती, नरमी, नर्मी, न्यूनता

ପଡ଼ିଯିବା ବା ଘଟିବାର କ୍ରିୟା ବା ଭାବ

ଶେୟାର ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଅବନତିର କାରଣ ଖୋଜାଯାଉଛି
ଅବନତି, କମିଯିବା, ଖସିବା, ନିମ୍ନଗତି, ନିମ୍ନତା, ପତନ

ಬೀಳುವ ಅಥವಾ ತಗ್ಗುವ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಭಾವ

ಶೇರುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಅವರೋಹ, ಏರಿಳಿತ, ಕಡಿಮೆಯಾಗು

एखाद्या गोष्टीच्या प्रमाणात येणारी न्यूनता.

आवक वाढल्याने किंमतीत घट झाली.
घट

পড়া অথবা ঘটার ক্রিয়া অথবা ভাব

শেয়ারের মূল্য ক্রমাগত পতনের কারণ জানার চেষ্টা করা হচ্ছে
অপকর্ষ, অপকর্ষণ, অপভ্রংশ অবরোহ, অবনতি, কম, পতন

குறைதல், வீழ்தல், வீழ்ச்சி

பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சியைக் குறித்து புலனாய்வு செய்கின்றனர்.
குறைதல், வீழ்ச்சி, வீழ்தல்

വീഴുന്ന അല്ലെങ്കില്‍ മാറുന്ന ക്രിയ അല്ലെങ്കില്‍ ഭാവം

ഷെയറുകളുടെ മൂല്യം തുടര്ച്ചയായി ഇടിയുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങള് കണ്ടെത്തി വരുന്നു
ഇടിവ്

A change resulting in an increase.

The increase is scheduled for next month.
increase

Meaning : A process of becoming smaller or shorter.

Synonyms : decrement

A process of becoming larger or longer or more numerous or more important.

The increase in unemployment.
The growth of population.
growth, increase, increment

Meaning : The amount by which something decreases.

Synonyms : decrement

The amount by which something increases.

They proposed an increase of 15 percent in the fare.
increase, increment

Meaning : The act of decreasing or reducing something.

Synonyms : diminution, reduction, step-down


Translation in other languages :

తక్కువగా వినియోగించుట.

విధ్యుత్‍ను ఈ సంవత్సరం సరిగా ఉపయోగించుట వలన బిల్లులో తగ్గింపు కనిపించినది.
క్షీణించుట, తక్కువౌట, తగ్గించుట

काटकर कम करने की क्रिया या भाव।

बिजली का सही इस्तेमाल करने से इस बार बिल में कटौती हुई है।
कटौती

ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಸಂಗತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಇಳಿಮುಖವಾಗುವಿಕೆಯಾದ ಸ್ಥಿತಿ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ. ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಇಳಿತ, ಇಳಿಮೆ, ಕಡಮೆ, ಕಡಿಮೆ, ತಗ್ಗುವಿಕೆ

କାଟିକି କମ କରିବା କ୍ରିୟା ବା ଭାବ

ବିଜୁଳିର ଠିକ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଏଥର ବିଲ୍‌ କମ୍‌ ହୋଇଛି
କମ୍‌

कमी करणे.

घरखर्चात कपात केल्यामुळे राम जवळ बरीच शिल्लक उरली
कपात

কেটে কেটে কম করার কাজ বা ভাব

বিদ্যুতের সঠিক ব্যবহারের ফলে এই বার বিল কম হয়েছে
কম, কমতি

பொருட்களின் விற்பனைகுறித்து வருகையில் குறித்த விலையைவிடக் குறைத்து விற்பதால் தரும் சலுகை

மின்சாரத்தை சரியாக பயன்படுத்தியதால் இந்த முறை கட்டணத்தில் தள்ளுபடி ஏற்பட்டது
குறைவானவிலை, தள்ளுபடி, மலிவுவிலை

കുറച്ചുകൊണ്ടുവരിക.

വിദ്യുച്ഛക്തിയുടെ ശരിയായ ഉപയോഗം കാരണം ഈ തവണ ബില്ലില് കുറവുണ്ടായിരിക്കുന്നു.
കുറവ്

The act of increasing something.

He gave me an increase in salary.
increase, step-up

decrease   verb

Meaning : Decrease in size, extent, or range.

Example : The amount of homework decreased towards the end of the semester.
The cabin pressure fell dramatically.
Her weight fell to under a hundred pounds.
His voice fell to a whisper.

Synonyms : diminish, fall, lessen


Translation in other languages :

भाव का गिर जाना या कम हो जाना।

आजकल सोने का भाव उतर गया है।
उतरना, गिरना, घटना, लुढ़कना

किसी वस्तु के गुणों, तत्वों आदि में कमी होना।

इन शेयरों के दाम लगातार कम हो रहे हैं।
लगातार चलते रहने के कारण ऊर्जा का ह्रास होता है।
कम होना, कमी आना, क्षीण होना, गिरना, घटना, नरम पड़ना, ह्रास होना

किसी वस्तु आदि का लुप्त होते हुए थोड़ा हो जाना।

वर्षा न होने से नदी में पानी कम हो रहा है।
उतरना, कम होना, कमी आना, घटना, न्यून होना

ఏదైన వస్తువు గుణము తక్కువగా ఉండుట.

యంత్రమును నిరంతరము నడుపుట వలన దాని శక్తి క్షీణించుతుంది.
క్షీణించు, తగ్గించు, తగ్గిపోవు, తగ్గు

తక్కువ అయ్యే భావన లేక దిగే భావన.

ప్రస్తుతం బంగారు రేటు పడిపోయింది.
క్షీణించు, తగ్గిపోవు, తగ్గు, పడిపోవు

ఏదైన వస్తువు తరిగిపోవుడం.

వర్షాలు లేనందువలన ఆ నదిలో నీళ్ళు తగ్గిపోయాయి.
అల్పమగు, తక్కువగు, తగ్గిపోవు, స్వల్పమగు

କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଗୁଣ, ତତ୍ତ୍ୱଆଦିରେ କମ୍‌ ହେବା

ଏହି ସେୟାରର ଦାମ ଅବିଛିନ୍ନ ଭାବେ କମି ଯାଉଛି ଅବିଛିନ୍ନ ଭାବେ ଚାଲୁଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୋଇଚାଲିଛି
କମି ଯିବା, କମ୍‌ ହେବା, କ୍ଷୀଣ ହେବା, ହ୍ରାସ ହେବା

ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସାମାନ୍ୟ ଅବଶେଷ

ବର୍ଷା ହେଉନଥିବାରୁ ନଦୀରେ ପାଣି କମ୍‌ ହୋଇଯାଇଛି
ଅଳ୍ପହେବା, କମ୍‌ହେବା, ନ୍ୟୂନହେବା

ଦର ଖସିବା ବା କମ୍ ହୋଇଯିବା

ଆଜିକାଲି ସୁନାର ଦର କମିଯାଇଛି
ଦର କମିବା, ଦର ଖସିବା

ಯಾವುದಾದರು ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣ, ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು

ಈ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಆಗು, ಕಡಿಮೆಯಾಗು, ಕುಸಿ, ಕೊರತೆಯೊಂದು, ಕ್ಷೀಣಿಸು, ಬೀಳು, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗು

ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು

ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ಇಳಿದಿದೆ.
ಇಳಿಯುವುದು, ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು

ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಸಂಗತಿಯ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಇಳಿಮುಕವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗು

ಮಳೆ ಬರದೆ ಕಾರಣ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಳಿ, ಕಡಿಮೆಯಾಗು, ತಗ್ಗು

पूर्वीच्या स्थितीपेक्षा कमी होणे.

गेल्यावर्षी पाऊस उशीरा पडल्याने नदीचे पाणी उणावले
सहलीला चार जण येणार होती त्यातली दोन गळली
उणावणे, कमी होणे, गळणे, घटणे, रोडावणे

किंमत किंवा भाव कमी होणे.

हल्ली सोन्याचा भाव उतरला आहे.
उतरणे, खाली येणे, घटणे, पडणे

কোনো বস্তু লুপ্ত হতে হতে অল্প হয়ে যাওয়া

বর্ষা না হওয়ার ফলে জল কমছে
কম হওয়া, কমা, ন্যূন হওয়া

দাম কমে যাওয়া বা কম হওয়া

আজকাল সোনার দাম কমে গেছে
নেমে যাওয়া

কোনো বস্তুর গুণ,উপাদান কম হওয়া

এই শেয়ারগুলোর দাম ক্রমাগত কমে যাচ্ছেক্রমাগত চলতে থাকার ফলে শক্তি হ্রাস পাচ্ছে
কম হওয়া, ক্ষীণ হওয়া, হ্রাস পাওয়া

ஒரு பொருளின் குணங்களிலிருந்து குறைவடைதல்

ராம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருந்ததால் அவன் சக்தியை இழந்தான்.
இழ, சேதமடை, நஷ்டமடை

ஒரு பொருள் மறைந்து போகும் அளவிற்கு சிறிதளவாகி போதல்.

மழையில்லாத காரணத்தால் நதியில் தண்ணீர் குறைந்தது
இறங்கு, குறை

பொருள்களின் விலை குறைதல்.

தற்பொழுது தங்கத்தின் விலை இறங்கி விட்டது
இறங்கு, சரிதல்

ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിന്റെ ഗുണം, തത്വം മുതലായവയില് കുറവു വരിക.

ഈ ഷെയറുകളുടെ മൂല്യം തുടര്ച്ചയായി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഇടിയുക, കുറയുക

ചില വസ്തുക്കള്‍ നശിച്ചു പോകുന്നതു കൊണ്ട് കുറച്ചാവുക.

മഴയില്ലാത്തതു കൊണ്ട് നദിയിലെ വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോകുന്നു.
കുറയുക, മെലിയുക, ശോഷിക്കുക

മൂല്യം താഴുക അല്ലെങ്കില്‍ കമ്മിയാകുക

ഇപ്പോള്‍ സ്വര്ണ്ണ വില ഇടിഞ്ഞു
വിലകമ്മിയാവുക, വിലകുറയുക, വിലതാഴുക, വിലയിടിയുക

Become bigger or greater in amount.

The amount of work increased.
increase

Meaning : Make smaller.

Example : He decreased his staff.

Synonyms : lessen, minify

Make bigger or more.

The boss finally increased her salary.
The university increased the number of students it admitted.
increase

Decrease meaning in Telugu.