Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word boast from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

boast   noun

Meaning : Speaking of yourself in superlatives.

Synonyms : boasting, jactitation, self-praise


Translation in other languages :

గొప్పలు చెప్పడం

అతడు రోజంతా బడాయి చెప్తున్నాడు.
ఎచ్చు, డబ్బా, డాబు, బడాయి

మనల్ని మనమే పొగుడుకునే క్రియ.

విద్వాంసులు ఆత్మ ప్రశంస చేసుకోరు.
ఆత్మ ప్రశంస, స్వ ప్రశంస

शेखी से बहुत बढ़कर कही जाने वाली बात।

उनकी लंबी-लंबी डींगों से सभी परेशान रहते हैं।
अतिवाद, गप, गल्प, डींग

स्वयं के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर बोलने की क्रिया।

डींग मारने से बचें।
अहंवाद, गप मारना, गप हाँकना, गप्प मारना, गप्प हाँकना, डींग मारना, डींग हाँकना, बघारना, शेखी बघारना

अपनी प्रशंसा स्वयं करने की क्रिया।

विद्वान लोग आत्मप्रशंसा नहीं करते।
आत्मप्रशंसा, आत्मश्लाघा, आत्मस्तुति, आस्फालन

बात बनाने की क्रिया।

मनोज अपलाप के लिए प्रसिद्ध है।
अपलाप

ಶೋಕಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಬಹುವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂಬಂತೆ ವರ್ಣಿಸುವುದು

ಮಹಾಭಾರತದ ಉತ್ತರಕುಮಾರ ಸದಾ ಹೆಂಗಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಜಂಭ ಕೊಚ್ಚುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು.
ಜಂಭ ಕೊಚ್ಚುವುದು, ಬಡಿವಾರ, ಬುರುಡೆ ಬಿಡುವುದು

ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆ

ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಂಬಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಆತ್ಮಪ್ರಶಂಸೆ, ಜಂಭಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಬಡಾಯಿ, ಬಡಿವಾರ

ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ନିଜେ କରିବାର କ୍ରିୟା

ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ
ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା, ଆତ୍ମଶ୍ଳାଘା, ଆତ୍ମସ୍ତୁତି, ଆସ୍ଫାଳନ

ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ବଢ଼େଇତଢ଼େଇ କହିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଅହଂବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ
ଅହଂବାଦ, ଫୁଟାଣି, ବଡ଼େଇ

ଗର୍ବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିକରି କୁହାଯାଉଥିବା କଥା

ସେ ଦିନସାରା ନିଜର ବଡ଼ାଇ ଗପୁଥାଏ
ଅହଂକାର, ଅହଙ୍କାର କଥା, ଆତ୍ମଶ୍ଳାଘା, ଗର୍ବ, ବଡ଼ାଇ, ବଡ଼ିମା, ବଡ଼େଇ

କଥା କହିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା

ମନୋଜ ଅପଳାପପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ
ଅପଳାପ, ନିରର୍ଥକ କଥା, ମିଥ୍ୟା ଉକ୍ତି

स्वतःची स्तुती.

काही लोक आत्मप्रशंसेतच मग्न असतात
आत्मप्रशंसा, आत्मश्राघा, आत्मस्तुती

स्थिती नसतानाही सांगितला जाणारा आपला मोठेपणा.

बढाई पुरे झाली,आधी काम करून दाखव
फुशारकी, बढाई, वल्गना, शेखी

ग्रामणी नामक गंधर्वाची माता.

देववती सुकेश नामक राक्षसाची पत्नी होती.
देववती

শখের বশে খুব বাড়িয়ে চাড়িয়ে বলা কথা

সে সারাদিন বড়াই করতে থাকে
বড়াই

নিজে নিজের প্রশংসা করার ক্রিয়া

বিদ্বান লোক আত্মপ্রশংসা করেন না
আত্মপ্রশংসা, আত্মশ্লাঘা

নিজের সম্বন্ধে বাড়িয়ে বলার ক্রিয়া

"দাম্ভিকদের থেকে সাবধান"
অহঙ্কার করা, গর্ব করা, বড়াই করা

বানিয়ে কথা বলার ক্রিয়া

"মনোজ অপলাপের জন্য প্রসিদ্ধ।"
অপলাপ

ஒருவர் தன்னையும் தன்னைச் சார்ந்தவர்களையும் குறித்துப் பெருமைப்பட்டுக் கொள்வது.

அவன் நாள் முழுவதும் தற்பெருமை பேசிக்கொண்டிருக்கிறான்
தற்புகழ்ச்சி, தற்பெருமை

ஒருவர் தன்னைத் தானே புகழ்ந்துகொளும் செயல்.

வித்வான்கள் தற்புகழ்ச்சி செய்யமாட்டார்கள்.
தற்புகழ்ச்சி

സ്വന്തമായി തന്നെ പ്രശംസിക്കുന്ന പ്രക്രിയ.

പണ്ടിതന്മാരായ ആളുകള്‍ ആത്മപ്രശംസ നടത്തുന്നില്ല.
ആത്മപ്രശംസ, സ്വയംപുകഴ്ത്തല്

വാര്‍ത്ത സൃഷ്ടിക്കല്‍

മനോജ് വാര്‍ത്തസൃഷ്ടിക്കലിന്‍ പെരുകേട്ടവനാകുന്നു
വാര്‍ത്ത സൃഷ്ടിക്കല്‍

ഉള്ളതിലും വളരേ അധികം കൂട്ടിപ്പറയുക.

അവന്‍ ദിവസം മുഴുവനും പൊങ്ങച്ചം പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
പൊങ്ങച്ചം

boast   verb

Meaning : Show off.

Synonyms : blow, bluster, brag, gas, gasconade, shoot a line, swash, tout, vaunt


Translation in other languages :

योग्यता दिखाने के लिए बढ़-बढ़कर बोलना।

लाला करोड़ीमल बहुत शेखी बघारते हैं।
आसमान जमीन के कुलाबे मिलाना, आसमान पर उड़ना, गप मारना, गप हाँकना, गप्प मारना, गप्प हाँकना, डींग मारना, डींग हाँकना, बघारना, शेखी बघारना

యోగ్యతను చూపడానికై తన గురించి తానే వాపోవడం

కరోడీమల్ గారు చాలా గొప్పలు చెప్పుకుంటారు.
గొప్పలుచెప్పుకొను

ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖାଇବାପାଇଁ ବଢ଼ିକରି କହିବା

ଲାଲା କରୋଡ଼ିମଲ ବହୁତ ଫୁଟାଣି ମାରନ୍ତି
ଆସ୍ଫାଳନ କରିବା, ଫୁଟାଣି ମାରିବା, ବଡ଼ିମା ଦେଖାଇବା

ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಲಾಲಾ ಕರೋಡಿಮಾಲನು ತುಂಬಾ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಜಂಬ ಕೊಚ್ಚು, ಜಂಬ ಹೊಡೆ, ಡೌಲು ಹೊಡೆ, ಬಡಿವಾರ ಕೊಚ್ಚು

आपला खोटा मोठेपणा दाखवणे.

तो आपल्या कामगिरी विषयी उगाचच बढाई मारतो
फुशारकी मारणे, बढाई मारणे

যোগ্যতা দেখানোর জন্য বাড়িয়ে-বাড়িয়ে বলা

লালা করোড়ীমল খুব বাখারি গায়
বাখারি গাওয়া

தன்னையும்ம் தன்னைச் சார்ந்த வர்களையும் குறித்துப் பெருமைப்பட்டுக் கொள்வது.

அவன் தற்பெருமையடித்துக் கொள்வான்
தற்பெருமையடித்துக் கொள்

Meaning : Wear or display in an ostentatious or proud manner.

Example : She was sporting a new hat.

Synonyms : feature, sport


Translation in other languages :

ప్రదర్శించే వాటిని దర్శించే పని

శీల కొత్త బట్టలు చూస్తుంది
చూడు

* दिखावा या गर्व के साथ पहनना या प्रदर्शित करना।

शीला नई चूड़ियाँ दिखा रही है।
दिखाना

ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବା ଗର୍ବର ସହିତ ପିନ୍ଧିବା ବା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା

ଶୀଲା ନୂଆ ଚୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଉଛି
ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ଦେଖାଇବା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରାଇବା, ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା

ಆಡಂಬರದಿಂದ ಅಥವಾ ಗರ್ವದಿಂದ ತೊಡುವ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಶೀಲಾ ಹೊಸ ಬಳೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ತೋರಿಸು

दिखाऊपणा किंवा गर्वाने धारण करणे किंवा प्रदर्शित करणे.

शीला नवीन सोन्याच्या बांगड्या दाखवत आहे.
दाखवणे, दाखविणे

দেখানোর জন্য বা গর্বের সঙ্গে পরিধান করা বা প্রদর্শন করা

শীলা নতুন চুড়ি দেখাচ্ছেন
দেখানো

பெருமையாக அணிந்து கொள்வது

அவன் புது தொப்பியால் பெருமிதம் கொண்டான்.
உடுத்து, பெருமிதம் கொள்

ചില വസ്തുക്കൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അണിയുക

ഷീല പുതിയ വളകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
പ്രദർശിപ്പിക്കുക

Boast meaning in Telugu.