Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word bell from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

bell   noun

Meaning : A hollow device made of metal that makes a ringing sound when struck.


Translation in other languages :

ఒక చిన్నని ఉపకరణము దీని నుండి ద్వని వుత్పన్నమౌతుంది.

సైకిల్‍కు చిన్న గంటను అమర్చాల్సి వుందిగంట శబ్ధం విని అతను తలుపు తీశాడు.
గంట

చిన్నని గజ్జలు ఇవి గనగన శబ్దం వస్తాయి

పిల్లవాని నడుముకు మువ్వలు కట్టి ఉండెను
గజ్జలు, గొలుసులు, మువ్వలు

హారతి ఇచ్చేటప్పుడు శబ్ధం చేసేది

ఆమె పూజ చేసే సమయంలో గంట మోగిస్తుంది.
గంట

पीतल या फूल की छोटी लुटिया।

घंटी का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में होता आया है।
आलू, घंटी

धातु की वह पोली गुरिया जो हिलने से घनघन बजती है।

बच्चे की कमर में घुँघरू बँधा हुआ था।
घंटिका, घुँघरू, नूपुर, नेवर, पादकटक, पादकीलिका, मंजिर

छोटा घंटा।

वह पूजा करते समय घंटी बजा रहा था।
घंटी

वह छोटा उपकरण जिससे ध्वनि उत्पन्न की जाती है या होती है।

घंटी की आवाज़ सुनकर उसने दरवाजा खोल दिया।
मुझे साइकिल में घंटी लगवाना है।
घंटी

ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಂಟೆಗಳ ಸರಪಳಿಯಾಕಾರದ ಚೈನು ಅಥವಾ ಗುಚ್ಚ. ಇವು ಘಲ್ ಘಲ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬರಿಸುತ್ತವೆ

ಮಗುವಿನ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಘಲ್..ಘಲ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಕಾಲಂದುಗೆ, ಕಿರುಗಂಟೆ, ಗೆಜ್ಜೆ, ನೂಪುರ

ಧ್ವನಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವಂಥಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಪಕರಣ

ಕರೆಗಂಟೆಯ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಅವನು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದನು.
ಕರೆಗಂಟೆ

ಸಣ್ಣ ಘಂಟೆ

ಅವನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಘಂಟೆಯು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು.
ಗಡಿಯಾರದ ಧ್ವನಿ, ಗಡಿಯಾರದ ಶಬ್ದ, ಘಂಟೆಯ ಧ್ವನಿ, ಘಂಟೆಯ ಶಬ್ದ

ପିତ୍ତଳର ଛୋଟ ଲୋଟା

ଘାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଘଣ୍ଟିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ
ଘଣ୍ଟି

ଛୋଟ ଘଣ୍ଟା

ସେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଥିଲା
ଘଣ୍ଟି

ଯେଉଁ ଛୋଟ ଉପକରଣରେ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ କରାହୁଏ କିମ୍ବା ହୁଏ

ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା ମୋତେ ସାଇକେଲରେ ଘଣ୍ଟି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ
ଘଣ୍ଟି

ସେହି ଗୋଡ଼ିଯୁକ୍ତ ପୋଲା ଧାତୁ ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ହଲିଲେ ଝୁମଝୁମ ବାଜେ

ପିଲାର ଅଣ୍ଟାରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା
ଘୁଙ୍ଗୁର, ନୂପୁର, ମଞ୍ଜୀର

लहान घंटा.

पूजा करताना तो घंटी वाजवतो.
घंटी

आत खडा असलेला करवंदासारखा एक पोकळ गोलक.

घुंगराच्या वरती ओवण्यासाठी कडी असते
घुंगरू, घुंगूर

ज्यातून विशिष्ट आवाज निघतो ते साधन.

माझ्या सायकलीला घंडी बसवायची आहे.
तिच्या सायकलची घंटी सारखी किण किण करीत होती.
घंटी

ধাতুর তৈরী ফাঁপা বল যা নড়লে ঘনঘন বাজে

বাচ্চার কোমরে ঘুঙুর বাঁধা ছিল
ঘন্টা, ঘুঙুর, নূপুর, ম়ঞ্জীর

ছোটো ঘণ্টা

ও পুজো করার সময় ঘন্টি বাজাচ্ছিল
ঘন্টি

পিতল বা সাদা ধাতুর ছোট ঘটি

ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মে ঘটি ব্যবহার করা হয়
ঘটি

সেই ছোটো উপকরণ যাতে ধ্বনি উত্পন্ন করা হয় বা হয়

ঘন্চির আওয়াজ শুনে উনি দরজা খুলে দিলেন, আমাকে সাইকেলে ঘন্টি লাগাতে হবে
ঘন্টি

ஒலி எழுப்பக் கூடிய சிறுசிறு மணிகள் இணைத்த பட்டை.

குழந்தையின் இடுப்பில் சலங்கை கட்டப்பட்டிருக்கிறது
சலங்கை

மணி

கோயில் மணியோசை தெளிவாகக் கேட்டது.
மணி

மணி,வாயில் மணி

வாயில் மணி ஓசைக் கேட்டதும் அவள் கதவைத் திறந்தாள்.
மணி, வாயில் மணி

കൊട്ടുമ്പോള്‍ ഘനമുള്ള ശബ്ദം വരുന്ന ഇരുമ്പു കൊണ്ടുള്ള പൊള്ളയായ ചെണ്ട.

കുട്ടിയുടെ അരക്കെട്ടില്‍ ചെണ്ട കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
ചെണ്ട

ചെറിയ മണി

അവന്‍ പൂജ ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് മണിയടിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു
പൂജാമണി, മണി

ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഉപകരണം.

മണിയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് അയാള്‍ വാതില്‍ തുറന്നു.
മണി, മണിയടി

Meaning : A push button at an outer door that gives a ringing or buzzing signal when pushed.

Synonyms : buzzer, doorbell

Meaning : The sound of a bell being struck.

Example : Saved by the bell.
She heard the distant toll of church bells.

Synonyms : toll

Meaning : (nautical) each of the eight half-hour units of nautical time signaled by strokes of a ship's bell. Eight bells signals 4:00, 8:00, or 12:00 o'clock, either a.m. or p.m..

Synonyms : ship's bell

Meaning : The shape of a bell.

Synonyms : bell shape, campana

Meaning : A phonetician and father of Alexander Graham Bell (1819-1905).

Synonyms : alexander melville bell, melville bell

Meaning : English painter. Sister of Virginia Woolf. Prominent member of the Bloomsbury Group (1879-1961).

Synonyms : vanessa bell, vanessa stephen

Meaning : United States inventor (born in Scotland) of the telephone (1847-1922).

Synonyms : alexander bell, alexander graham bell

Meaning : A percussion instrument consisting of a set of tuned bells that are struck with a hammer. Used as an orchestral instrument.

Synonyms : chime, gong

Meaning : The flared opening of a tubular device.

bell   verb

Meaning : Attach a bell to.

Example : Bell cows.

Bell meaning in Telugu.