పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సమాధి అనే పదం యొక్క అర్థం.

సమాధి   నామవాచకం

అర్థం : మరణించిన వారికి కట్టేది

ఉదాహరణ : రాజఘాట్ లో గాంధిజీ యొక్క సమాధి ఉంది.

పర్యాయపదాలు : స్మశానం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह स्थान जहाँ किसी (विशेषकर प्रसिद्ध व्यक्ति) का मृत शरीर या अस्थियाँ आदि गाड़ी गई हों।

राजघाट में गाँधीजी की समाधि है।
समाधि, समाधि-स्थल

A burial vault (usually for some famous person).

monument, repository

అర్థం : చనిపోయిన వారికి నిర్మించునది

ఉదాహరణ : అతడు ప్రతిరోజు సాయంత్రము తన తల్లి గోరి దగ్గర దీపం వెలిగిస్తాడు.

పర్యాయపదాలు : గోరి, ప్రేతగృహం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह चबूतरा जो उस गड्ढे के ऊपर बनाया जाता है,जिसमें मुसलमान, ईसाइयों आदि का मुर्दा गड़ा रहता है।

वह प्रतिदिन शाम को अपनी माँ की कब्र पर मोमबत्ती जलाता है।
कब्र

A place for the burial of a corpse (especially beneath the ground and marked by a tombstone).

He put flowers on his mother's grave.
grave, tomb

అర్థం : యోగసాధనలో ఉండటం

ఉదాహరణ : సాధువు సమాధిలో లీనమయ్యాడు.

పర్యాయపదాలు : ధ్యానావస్థా


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

योग साधन की चरमावस्था।

संत समाधि में लीन हैं।
ध्यानावस्था, प्रणिधान, समाधि

అర్థం : సమాధి పై నిర్మించినది

ఉదాహరణ : ఎర్ర కోట ఒక సమాధి.

పర్యాయపదాలు : గోరీ, మోరీ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह इमारत जिसमें किसी की क़ब्र हो।

ताजमहल एक मकबरा है।
मकबरा, मक़बरा

A large burial chamber, usually above ground.

mausoleum

సమాధి పర్యాయపదాలు. సమాధి అర్థం. samaadhi paryaya padalu in Telugu. samaadhi paryaya padam.