పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పొగ అనే పదం యొక్క అర్థం.

పొగ   నామవాచకం

అర్థం : నిప్పు వల్ల మంచులా వచ్చేది

ఉదాహరణ : పచ్చికట్టెలను మండిస్తే ఎక్కువ పొగ వస్తుంది.

किसी वस्तु के जलने से निकलने वाली काली भाप।

गीली लकड़ी जलाने से अधिक धुआँ होता है।
आगवाह, धुँआ, धुँआँ, धुआँ, धुआं, धुवाँ, धूआँ, धूम, धूम्र, नभोलय, मेचक, शिखिध्वज, श्वेतमाल

A hot vapor containing fine particles of carbon being produced by combustion.

The fire produced a tower of black smoke that could be seen for miles.
smoke, smoking

అర్థం : మంటనుండి వచ్చే వెలుతురు

ఉదాహరణ : అడవిలో అగ్గి పెట్టడం ద్వారా ఆమంటల నుండి వచ్చే పొగ సెగలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : అగ్గి, అగ్ని, నిప్పు, మంట, సెగ

आग के ऊपर उठने वाली लौ।

जंगल में लगी आग की ज्वाला आसमान को छू रही थी।
धीमी आँच पर दाल पक रही है।
अग्नि ज्वाला, अग्नि-जिह्वा, अग्नि-शिखा, अग्निशिखा, अर्चि, अलूला, आँच, कील, ज्वाला, झर, दहक, धँधोर, धंधार, धधक, धाधि, प्रसिति, भभूका, लपट, लुक, लूका, लौ, शोला

A strong flame that burns brightly.

The blaze spread rapidly.
blaze, blazing

అర్థం : దేవుడి దగ్గర వెలిగించే సువాసన గల కడ్డీలు

ఉదాహరణ : అతని మందిరంలో అగరుబత్తి వెలిగిస్తారు.

పర్యాయపదాలు : అగరుబత్తి, ఊదువత్తి, ధూపం, పొగకడ్డీ

धूप आदि सुगंधित मसालों से बनी हुई वह बत्ती जिसे जलाने से सुगंधित धुआँ निकलता है।

उसने मंदिर में धूपबत्ती जलाई।
धूप, धूपबत्ती

A substance that produces a fragrant odor when burned.

incense

అర్థం : తెల్లగా మంచుగా వుండేది

ఉదాహరణ : పూజ స్థలం పొగతో నిండి వుంది.

गुग्गुल आदि गंध द्रव्य जलाकर निकाला हुआ धुआँ।

पूजा स्थल धूनी से भरा हुआ है।
धूई, धूनी

అర్థం : అగ్గి నుండి తెల్లగా వచ్చేది

ఉదాహరణ : సాధు బాబా పొగ దగ్గర కూర్చొని రామ్ రామ్ అని జపం చేస్తున్నాడు.

साधुओं के तापने की आग।

साधु बाबा धूनी के पास बैटकर राम राम जप रहे हैं।
धूई, धूनी

పొగ పర్యాయపదాలు. పొగ అర్థం. poga paryaya padalu in Telugu. poga paryaya padam.