పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి గొలుసులు అనే పదం యొక్క అర్థం.

గొలుసులు   నామవాచకం

అర్థం : ఘల్లు ఘల్లు మని శబ్దం వచ్చే కాలికి పెట్టుకునే వస్తువు

ఉదాహరణ : అతడు కాలిఅందెలు పెట్టుకుని నృత్యం చేస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : కాలిఅందెలు, గజ్జెలు, పట్టీలు

धातु की बनी हुई पोली गुरियों की लड़ी।

वह घुँघरू पहन कर नृत्य कर रही थी।
घुँघरू, मंजीर

అర్థం : చిన్నని గజ్జలు ఇవి గనగన శబ్దం వస్తాయి

ఉదాహరణ : పిల్లవాని నడుముకు మువ్వలు కట్టి ఉండెను

పర్యాయపదాలు : గజ్జలు, మువ్వలు

धातु की वह पोली गुरिया जो हिलने से घनघन बजती है।

बच्चे की कमर में घुँघरू बँधा हुआ था।
घंटिका, घुँघरू, नूपुर, नेवर, पादकटक, पादकीलिका, मंजिर

A hollow device made of metal that makes a ringing sound when struck.

bell

అర్థం : నర్తకులు కాళ్ళకు ధరించే ఆభరణం

ఉదాహరణ : ప్రసిద్ద నర్తకుడు బేజు మహారాజు కాలిఅందెల ద్వారా అనేక రకాల శబ్ధాలను సృష్టిస్తాడు.

పర్యాయపదాలు : కాలిఅందెలు, గజ్జెలు, పట్టీలు, మువ్వలు, సైనులు

नाचने वालों के पैरों का एक आभूषण।

प्रसिद्ध नर्तक बैजू महाराजजी अपने घुँघरू से कई तरह की आवाज़ें निकालते हैं।
घुँघरू, चौरासी

అర్థం : బంధించడానికి ఉపయోగించేవి

ఉదాహరణ : అతని శరీరం గొలుసులతో బందించబడింది.

పర్యాయపదాలు : బేడిలు, శృంకలాలు, సంకెళ్ళు

वह कवच जो ज़ंजीरों से बना हो या जिसमें जंजीरें लगी हों।

उसका शरीर ज़िरह बख़्तर से ढका हुआ था।
ज़ंजीर कवच, ज़िरह बख़्तर, ज़िरह-बख़्तर, ज़िरहबख़्तर, जिरह बख्तर, जिरह-बख्तर, जिरहबख्तर, तार कवच

(Middle Ages) flexible armor made of interlinked metal rings.

chain armor, chain armour, chain mail, mail, ring armor, ring armour, ring mail

గొలుసులు పర్యాయపదాలు. గొలుసులు అర్థం. golusulu paryaya padalu in Telugu. golusulu paryaya padam.