పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఒడిదుడుకులు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఒడిదుడుకులు   నామవాచకం

అర్థం : జీవితంలో కనిపించే కష్ట సుఖాలు

ఉదాహరణ : షేర్ మార్కెట్ లో నిరంతరం ఒడిదుడుకుల కారణంను తెలుకోబోతున్నారు.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

गिरने या घटने की क्रिया या भाव।

शेयर के मूल्यों में लगातार गिरावट के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
अपकर्ष, अपकर्षण, अपभ्रंश, अपह्रास, अवनति, अवपतन, अवपात, अवरोह, उतार, कमी, गिराव, गिरावट, घटती, घटाव, घटौती, नरमी, नर्मी, न्यूनता

A change downward.

There was a decrease in his temperature as the fever subsided.
There was a sharp drop-off in sales.
decrease, drop-off, lessening

ఒడిదుడుకులు   క్రియా విశేషణం

అర్థం : సమానంగా లేకపోవడం

ఉదాహరణ : ఈ కాగితాన్ని వంకరగా చించాను.

పర్యాయపదాలు : వంకరగా, హెచ్చుతగ్గులు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

तिरछे ढंग से।

इस कागज को तिरछा काटो।
आड़ा, टेढ़ा, तिरछा, तिरपट, तिर्यक, बाँका, बांका

In a diagonal manner.

She lives diagonally across the street from us.
diagonally

ఒడిదుడుకులు పర్యాయపదాలు. ఒడిదుడుకులు అర్థం. odidudukulu paryaya padalu in Telugu. odidudukulu paryaya padam.