Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word job from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

job   noun

Meaning : The principal activity in your life that you do to earn money.

Example : He's not in my line of business.

Synonyms : business, line, line of work, occupation


Translation in other languages :

ధనం సంపాదించి జీవితము గడుపుటకు చేయు పని.

అతడు బట్టల వ్యాపారంతో పాటు వేరే వృత్తి కూడా ప్రారంభించినాడు.
పని, బతుకుతెరువు, వర్తకం, వృత్తి, వ్యాపారం

जीविका-निर्वाह के लिए किया जाने वाला काम।

उसने कपड़ा बेचने के साथ-साथ एक दूसरा व्यवसाय भी शुरू किया है।
आजीव, आजीविका, उद्यम, उद्योग, करियर, काम-धंधा, कारबार, कारोबार, कैरियर, गमत, जीवन, जीविका, जोग, धंधा, धन्धा, नीवर, पेशा, योग, रोजगार, रोज़गार, रोज़ी, रोजी, वृत्ति, व्यवसाय, शगल, शग़ल

ଜୀବନ ନିର୍ବାହପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା କାମ

ସେ ଲୁଗା ବିକ୍ରି କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜୀବିକା ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି
କାମଧନ୍ଦା, କାରବାର, ଜୀବିକା, ଧନ୍ଦା, ପେଶା, ବୃତ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ, ରୋଜଗାର

ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹಣ ಅಥವಾ ವಸ್ತುರೂಪದ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವಿಕೆ

ಅವನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸತೊಡಗಿದನು.
ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ

জীবিকা নির্বাহ করার জন্য যে কাজ করা হয়

ও কাপড় বিক্রী করার সাথে সাথে অন্য কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছে
কাজকর্ম, রোজগার

வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக செய்யப்படும் வேலை

அவன் பல வியாபாரங்களில் ஈடுப்பட்டுள்ளான்.
தொழில், வர்த்தகம், வாணிகம், வாணிபம், வியாபாரம்

ജീവിക്കാന്‍ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പണി.

അവന്‍ തുണി വില്ക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു വ്യാപാരവും കൂടി തുടങ്ങി.
കച്ചവടം, വ്യാപാരം

Meaning : A specific piece of work required to be done as a duty or for a specific fee.

Example : Estimates of the city's loss on that job ranged as high as a million dollars.
The job of repairing the engine took several hours.
The endless task of classifying the samples.
The farmer's morning chores.

Synonyms : chore, task


Translation in other languages :

व्यवसाय, सेवा, जीविका आदि के विचार से किया जाने वाला काम।

अपना कार्य पूरा करने के बाद वह चला गया।
कर्म, काज, काम, काम-काज, कामकाज, कार्य, ड्यूटी

ఉద్యోగం, సేవ జీవితం మొదలైనవాటికోసం చేసే క్రియ

మన పని పూర్తైన తరువాత అతను వెళ్ళిపోయాడు
ఉద్యోగం, కర్మ, కార్యం, కృత్యం, కెలస, క్రియ, చర్య, చెయ్దం, చెయ్ది, చేత, చేయువు, చేష్ట, పని, వ్యాపారం, వ్యాసంగం

ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯ, ಸೇವೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವುದು

ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕರ್ಮ, ಕಾಯಕ, ಕೆಲಸ

ବ୍ୟବସାୟ, ସେବା, ଜୀବିକାଆଦିର ବିଚାରରେ କରାଯାଉଥିବା କାମ

ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା କଲାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ
କର୍ମ, କାମ, କାର୍ଯ୍ୟ, ଡ୍ୟୁଟି

सामान्यतः कोणताही व्यवहार.

आपले काम आटोपून तो घरी परतला.
नाटकाची गाणी रचण्याची कामाठी करीत.
काम, कामकाज, कामाठी, कार्य

ব্যবসা,সেবা,জীবিকা প্রভৃতির বিচারে করা কাজ

নিজের কাজ শেষ করার পর সে চলে গেছে
কর্ম, কাজ, কাজ-কর্ম, কাজকর্ম, কার্য্য, ডিউটি

செய்ய வேண்டியதாக அமையும் காரியம்.

அவன் தன்னுடைய வேலை முழுவதும் முடித்துவிட்டு சென்று விட்டான்
ஜோலி, பணி, வேலை

വ്യവസായം, സേവനം, ജീവിത വൃത്തി മുതലായവകൊണ്ടു ചെയ്യുന്ന ജോലി.

അവന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ അവന്‍‍ ഓടിപ്പോയി.
ജോലി, തൊഴില്, പണി

Meaning : A workplace. As in the expression `on the job'.

Meaning : An object worked on. A result produced by working.

Example : He held the job in his left hand and worked on it with his right.

Meaning : The responsibility to do something.

Example : It is their job to print the truth.

Meaning : The performance of a piece of work.

Example : She did an outstanding job as Ophelia.
He gave it up as a bad job.

Meaning : A damaging piece of work.

Example : Dry rot did the job of destroying the barn.
The barber did a real job on my hair.

Meaning : A state of difficulty that needs to be resolved.

Example : She and her husband are having problems.
It is always a job to contact him.
Urban problems such as traffic congestion and smog.

Synonyms : problem

Meaning : A Jewish hero in the Old Testament who maintained his faith in God in spite of afflictions that tested him.

Meaning : Any long-suffering person who withstands affliction without despairing.

Meaning : (computer science) a program application that may consist of several steps but is a single logical unit.

Meaning : A book in the Old Testament containing Job's pleas to God about his afflictions and God's reply.

Synonyms : book of job

Meaning : A crime (especially a robbery).

Example : The gang pulled off a bank job in St. Louis.

Synonyms : caper

job   verb

Meaning : Profit privately from public office and official business.

Meaning : Arranged for contracted work to be done by others.

Synonyms : farm out, subcontract

Meaning : Work occasionally.

Example : As a student I jobbed during the semester breaks.

Meaning : Invest at a risk.

Example : I bought this house not because I want to live in it but to sell it later at a good price, so I am speculating.

Synonyms : speculate

Job meaning in Telugu.