Please login to get advertisement free experience.
Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word hurt from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

hurt   noun

Meaning : Any physical damage to the body caused by violence or accident or fracture etc..

Synonyms : harm, injury, trauma

ఏవైన వస్తువులు తగిలినప్పుడు కలిగే గంటు

జారి పడిపొవడం కారణంగా మోహన్ కాలికి దెబ్బ తగిలింది.
గాయం, దెబ్బ

ఏదైనా తగులుట వలన, పడుటవలన శరీరానికిజరుగు హాని.

అమ్మ గాయానికి మందు రాస్తున్నది.
గంటి, గాయము, ఘాతము, దెబ్బ

किसी वस्तु से टकराने, गिरने, फिसलने आदि से देह पर होने वाला चिह्न या घाव।

माँ घाव पर मलहम लगा रही है।
इंजरी, घाव, चोट, जखम, जख्म, ज़ख़म, ज़ख़्म, रुज

आघात लगने पर होने वाली दर्द की अवस्था या भाव।

फिसलकर गिरने के कारण मोहन के पैर में चोट लग गई।
चोट

Meaning : Psychological suffering.

Example : The death of his wife caused him great distress.

Synonyms : distress, suffering

Meaning : Feelings of mental or physical pain.

Synonyms : suffering

Meaning : A damage or loss.

Synonyms : detriment

వ్యాపారంలో లాభం రాకపోవడం

ఎవ్వరికి నష్టం కల్గించకూడదు.
నష్టం

उपकार के विपरीत काम या अनुचित या बुरा काम।

किसी का नुकसान मत करो।
अकाज, अकारज, अनर्थ, अपकार, अपकृति, अपच्छेद, क्षति, गजब, गज़ब, ग़ज़ब, नुकसान, नुक़सान, बदी, बिगाड़, हरज, हर्ज, हानि

किसी मूर्त या अमूर्त चीज के खोने, खराब या क्षीण होने अथवा किसी के द्वारा नष्ट किए जाने पर होने वाली हानि।

आपने घर की दीवार को जो क्षति पहुँचाई है उसकी आपको भरपाई करनी होगी।
क्षति, नुकसान, नुक़सान, हरज़ा, हरजा, हर्ज़ा, हर्जा, हानि

Meaning : The act of damaging something or someone.

Synonyms : damage, harm, scathe

किसी के द्वारा पहुँचाई हुई हानि।

मोहन ने सोहन की दुकान में आग लगाकर उसे आर्थिक चोट पहुँचाई।
चोट

हित का विरोधी भाव।

किसी का भी अहित नहीं सोचना चाहिए।
अकल्याण, अनभल, अनहित, अनिष्ट, अनुपकार, अनैस, अपकार, अपकृति, अपचार, अहित, क्षति, घात, नुकसान, नुक़सान, हानि


ఎవరిద్వారానైనా అధికంగా హానికలిగించడం

మోహన్ సోహన్ యొక్క దుకాణం నిప్పంటించి ఆర్ధికంగా దెబ్బతీశాడు.
దెబ్బ

hurt   verb

Meaning : Be the source of pain.

Synonyms : ache, smart

प्रायः मवाद भरे होने के कारण शरीर के किसी अंग में रह-रहकर पीड़ा होना।

मेरे पैर का घाव टीस रहा है।
करकना, कसकना, चबकना, चसकना, चिलकना, टपकना, टहकना, टीसना, ठनकना, डबकना

ఉండి ఉండి కలుగు నొప్పి

నా కాలిలోని పుండు నొప్పిపెడుతోంది
నొప్పి కలుగు, నొప్పిపుట్టు, పోటుకలుగు

Meaning : Give trouble or pain to.

Example : This exercise will hurt your back.

వేరొకరికి గాయం చేయడం లేదా దెబ్బ తగిలించడం

అతను నన్ను పెన్ను ముక్క తో గుచ్చాడు
గాయపరచు, గుచ్చు

किसी को आघात या चोट पहुँचाना।

उसने मुझे पेन की नोक से लगाया।
लगाना

Meaning : Cause emotional anguish or make miserable.

Example : It pains me to see my children not being taught well in school.

Synonyms : anguish, pain

मानसिक कष्ट या पीड़ा होना।

मेरे बेटे का इस तरह बिना बताये घर से चले जाना मुझे अब तक सालता है।
कचोटना, खटकना, सालना

कुछ ऐसा करना, कहना आदि जिससे किसी का कोई मर्म स्थान आहत हो।

सास ने ताने दे-देकर बहू का दिल दुखाया।
दुखाना

మనసుకు నొప్పి లేదా బాధ కలుగుట

మా బాబు చెప్పకుండా ఇంటి నుండి వెళ్ళిపోవడం ఇప్పటికీ నన్ను బాధిస్తోంది
కలవరపెట్టు, గ్రుచ్చుకొను, చలింపజేయు, చింతకు గురిచేయు, పీడించు, బాధించు

మానసిక క్లేశమును కలిగించుట

అత్త తిట్టితిట్టి కోడలి మనసుకు బాధకలిగించింది.
కష్టంకలిగించు, బాధకలిగించు

Meaning : Cause damage or affect negatively.

Example : Our business was hurt by the new competition.

Synonyms : injure

आघात या चोट पहुँचना।

खूँटे से मेरे पैर में बहुत ज़ोर से लगी।
उसकी बात मुझे बहुत लगी।
लगना

గాయం లేదా బాధ కలుగజేయడం

అతని మాటలు నన్ను బాగా గాయపరచాయి
గాయపరచు, నొప్పించు, బాధపెట్టు

Meaning : Hurt the feelings of.

Example : She hurt me when she did not include me among her guests.
This remark really bruised my ego.

Synonyms : bruise, injure, offend, spite, wound

మనస్సుకు నొప్పి కలిగించే మాటలు మాటలాడి ఎదుటివారిని బాధించడం

నిజాలు తరచుగా నొప్పిస్తాయి ఆమె మాటలు నా మనస్సును గాయపరచాయి.
గాయపరచు, గుచ్చు, గ్రుచ్చు, నొప్పించు, పొడుచు, బాధపరచు, మనసు నొప్పించు

अच्छा न लगना या किसी के काम या बातों से मन को दुख पहुँचना।

सत्य बात अकसर चुभती है।
अप्रिय लगना, खटकना, गड़ना, चुभना, बुरा लगना

Meaning : Feel physical pain.

Example : Were you hurting after the accident?.

Synonyms : ache, suffer

శరీరం ఎక్కువ మెలి లేదా ఒత్తిడివలన కలుగు బాధ

చలి జ్వరం మొదలైనవాటివలన శరీరం కృంగిపోతుంది
కుంగిపోవు, కృంగిపోవు

గాయమైన తరువాత దానికిగాను కష్టం కలుగుట.

రాయి తగలగానే నా కాలికి నొప్పి కలిగింది.
నొప్పి కలుగుట, బాధ కలుగుట

चोट आदि लगने पर तक़लीफ़ होना।

पत्थर से टकराते ही मेरे सर में पीड़ा होने लगी।
अहटाना, दर्द होना, दुखना, पिराना, पीड़ा होना

शरीर में ऐंठन या तनाव लिए हुए पीड़ा होना (विशेषकर हड्डियों एवं जोड़ों में)।

सर्दी-जुकाम, बुखार आदि में शरीर टूटता है।
टूटना, फूटना

Meaning : Feel pain or be in pain.

Synonyms : suffer

ఇతరుల ద్వారా సంభవించే బాధను భరించడం

ఆంగ్లేయుల పాలనలో భారతీయులు అనేక అత్యాచారాలను సహించినారు.
అత్యాచారాన్ని సహించు, అన్యాయాన్ని సహించు, దౌర్జన్యం సహించు

మానసిక లేక శారీరకంగా కలిగే నోప్పి

పెళ్లి తర్వాత రెండు-మూడు సంవత్సరాల వరకు గీత కష్టాలను సహించింది.
కష్టించు, దుఃఖించు

मानसिक या शारीरिक पीड़ा की दौर से गुज़रना।

शादी के बाद दो-तीन साल तक गीता ससुराल में बहुत कष्ट सही।
कष्ट झेलना, कष्ट सहना, तक़लीफ़ उठाना, दुख उठाना, दुख झेलना, दुख सहना, भोगना

शरीर आदि में चोट लगना या शरीर या शरीर के किसी अंग, भाग आदि का क्षतिग्रस्त होना।

रमेश को खेलते समय चोट लगी।
घाव लगना, चोट लगना

किसी के द्वारा किया जा रहा अत्याचार बरदाश्त करना।

अंग्रेजी शासन के समय भारतीयों ने हर क्षेत्र में बहुत ही अत्याचार सहे।
अत्याचार सहना, उत्पीड़न सहना, ज़ुल्म सहना, जुल्म सहना, प्रताड़ित होना

Be healthy. Feel good.

She has not been well lately.
be well

hurt   adjective

Meaning : Suffering from physical injury especially that suffered in battle.

Example : Nursing his wounded arm.
Ambulances...for the hurt men and women.

Synonyms : wounded

గాయాలు ఏర్పడిన.

రైలు ప్రమాదంలో గాయపడినవారిని ప్రాథమిక చికిత్స తరువాత వారి స్థానాలకు చేరవేశారు
గాయపడిన, దెబ్బతిన్న

ఆయుధాలను ఉపయోగించడం

అస్త్రగతమైన సైనికుల ఉపచారం కోసం శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
అస్త్రగతమైన

अस्त्र या हथियार से मारा हुआ।

अस्त्राहत सैनिकों को उपचार के लिए शिविर पर लाया गया।
अस्त्राहत

जिसे चोट लगी हो।

रेल दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद उनके गन्तव्य स्थान पर पहुँचा दिया गया।
अपचायित, अभिप्रहत, अभ्याहत, आहत, क्षत, घायल, घैहल, घैहा, घौहा, चुटीला, चोटिल, जखमी, जख्मी, ज़ख़मी, ज़ख़्मी

Meaning : Damaged. Used of inanimate objects or their value.

Synonyms : weakened

Hurt meaning in Telugu.