పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి 90 అనే పదం యొక్క అర్థం.

90   నామవాచకం

అర్థం : వందలో పది తీసేస్తే వచ్చే సంఖ్య

ఉదాహరణ : తొంభైలో ఐదు తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది?

పర్యాయపదాలు : తొంభై

अस्सी और दस के योग से प्राप्त संख्या।

नब्बे में पाँच घटाने पर कितना बचेगा?
90, नब्बे, ९०

The cardinal number that is the product of ten and nine.

90, ninety, xc

90 పర్యాయపదాలు. 90 అర్థం. paryaya padalu in Telugu. paryaya padam.