పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి హృదయం అనే పదం యొక్క అర్థం.

హృదయం   నామవాచకం

అర్థం : రక్తన్ని సరఫరా చేసేది

ఉదాహరణ : గుండే ప్రాణులకు గొప్పదైన భాగం.

పర్యాయపదాలు : గుండే


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

छाती के अंदर बायीं ओर का एक अवयव जिसके स्पन्दन से सारे शरीर की नाड़ियों में रक्त-संचार होता रहता है।

हृदय प्राणियों का महत्वपूर्ण अंग है।
अवछंग, असह, उअर, उछंग, उर, करेजा, कलेजा, जिगर, जियरा, जिया, दिल, मर्म, मर्म स्थल, हार्ट, हिय, ही, हृदय

అర్థం : అనుభవం, సంకల్పం, కోరిక, ఆలోచన కలిగించే మనిషిలోని శక్తి.

ఉదాహరణ : మనస్సులో కలిగే చంచలత్వాన్ని దూరం చేయడం చాలా కష్టం.

పర్యాయపదాలు : అంతఃకరణం, అంతఃస్సాక్షి, చిత్తం, మనస్సు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

प्राणियों में अनुभव, संकल्प-विकल्प, इच्छा, विचार आदि करने वाली शक्ति।

मन की चंचलता को दूर करना कठिन कार्य है।
दूसरे के मन की बात कौन जान सकता है।
अंतःकरण, अंतर, अंतस्, अन्तःकरण, अन्तर, अन्तस्, असु, चित, चित्त, छाती, जहन, ज़हन, ज़िहन, ज़ेहन, जिहन, जी, जेहन, तबियत, तबीयत, दिल, पेट, मन, मनसा, मानस

అర్థం : మనస్సు యొక్క ఒక శక్తి దీని వలన మంచి చెడ్డ స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

ఉదాహరణ : నాఅంతరాత్మ చెబుతుంది ఇది నిజమని.

పర్యాయపదాలు : అంతఃహృదయం, అంతరంగం, అంతరాత్మ, అంతర్యామి, పరమాత్మ, మనస్సాక్షి, హృదయాంతరంగం, హృదయాంతరాళం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

शरीर की वह आंतरिक अमूर्त सत्ता जिसमें भले-बुरे का ठीक और स्पष्ट ज्ञान होता है।

अंतरात्मा से निकली आवाज़ सच होती है।
अंतःकरण, अंतःपुर, अंतःसार, अंतर, अंतरात्मा, अंतर्घट, अंतर्मन, अंतस्, अन्तःकरण, अन्तःपुर, अन्तःसार, अन्तर, अन्तरात्मा, अन्तर्घट, अन्तर्मन, अन्तस्, जमीर, ज़मीर, जियरा, जिया, योनि, हृदय

The locus of feelings and intuitions.

In your heart you know it is true.
Her story would melt your bosom.
bosom, heart

హృదయం పర్యాయపదాలు. హృదయం అర్థం. hridayam paryaya padalu in Telugu. hridayam paryaya padam.