పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి హితవును కోరే అనే పదం యొక్క అర్థం.

హితవును కోరే   విశేషణం

అర్థం : మేలునుకోరే

ఉదాహరణ : ఈరోజుల్లో హితవునుకోరేవారు అరుదు

పర్యాయపదాలు : మంచినికోరే


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

हित या भला चाहनेवाला।

जीवन में शुभचिन्तकों का होना अतिआवश्यक है।
कल्याण कामी, ख़ैरख़ाह, खैरखाह, शुभचिन्तक, शुभाकांक्षी, शुभेच्छुक, हितचिंतक, हिताकांक्षी, हितैषी

Extending good wishes for success.

His well-wishing supporters.
well-wishing

హితవును కోరే పర్యాయపదాలు. హితవును కోరే అర్థం. hitavunu kore paryaya padalu in Telugu. hitavunu kore paryaya padam.