పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి హాహాకారాలు అనే పదం యొక్క అర్థం.

హాహాకారాలు   నామవాచకం

అర్థం : భయం కలిగినప్పుడు గట్టిగా కేకలు పెట్టి చేయు క్రియ.

ఉదాహరణ : అకస్మాతుగా వచ్చిన తుఫాను కారణంగా ప్రజలు హాహాకారాలు చేసినారు.

పర్యాయపదాలు : ఏడ్చుట, ప్రలాపించుట, శోకించుట

घबराहट के समय हाय-हाय की पुकार या चिल्लाहट।

अचानक आए तेज़ तूफ़ान से चारों तरफ़ हाहाकार मच गया।
कुहराम, कोहराम, हाहाकार

A cry of sorrow and grief.

Their pitiful laments could be heard throughout the ward.
lament, lamentation, plaint, wail

హాహాకారాలు పర్యాయపదాలు. హాహాకారాలు అర్థం. haahaakaaraalu paryaya padalu in Telugu. haahaakaaraalu paryaya padam.