పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి హాస్యం అనే పదం యొక్క అర్థం.

హాస్యం   నామవాచకం

అర్థం : సాహిత్యంలోని నవరసాలలో ఒకటి నవ్వు పుట్టించేది

ఉదాహరణ : హాస్యం యొక్క స్థాయీభావం హాస్యం.

साहित्य में नौ रसों में से एक जो अयुक्त,असंगत,कुरूप या विकृत घटनाओं,पदार्थों या बातों आदि से उत्पन्न होता है।

हास्य का स्थायी भाव हास या हँसी है।
हास्य, हास्य रस

అర్థం : మనస్సుకు సంతోషాన్ని కలిగించే పని.

ఉదాహరణ : నాటకము మనోరంజనంగా సమాప్తమైంది.

పర్యాయపదాలు : ఉల్లాసం, మనోరంజనం, వినోద, విలాసం

An activity that is diverting and that holds the attention.

amusement, entertainment

అర్థం : నవ్వే భావన కలిగి ఉండటం

ఉదాహరణ : ఆమె నవ్వు ఆకర్షిస్తుంది.

పర్యాయపదాలు : నవ్వు

हँसने की क्रिया या भाव।

उसकी हँसी मोहक है।
हँसी, हास्य

అర్థం : దశరూపకాలలో ఒకటి

ఉదాహరణ : ఈ ప్రహసనం చాలా మనోరంజకంగా వుంది.

పర్యాయపదాలు : ప్రహసనం

हास्यरस-प्रधान एक प्रकार का रूपक।

यह प्रहसन बहुत मनोरंजक है।
प्रहसन

A comedy characterized by broad satire and improbable situations.

farce, farce comedy, travesty

హాస్యం పర్యాయపదాలు. హాస్యం అర్థం. haasyam paryaya padalu in Telugu. haasyam paryaya padam.