పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి హల అనే పదం యొక్క అర్థం.

హల   నామవాచకం

అర్థం : నదులల్లో, చెరువులల్లో, వర్షాలలనుండి వచ్చేవి

ఉదాహరణ : నీళ్ళు జీవానానికి ఆధారం.

పర్యాయపదాలు : అంబువు, ఉదకం, జలం, జలకం, తీర్థం, తోయం, నీరు, నీళ్ళు, పానీయం, మేఘజం, మేఘపుష్పం, వరుణం, శంబరం, శబరం, సలం, సలిలం, హేమం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

नदी, जलाशय, वर्षा आदि से मिलने वाला वह द्रव पदार्थ जो पीने, नहाने, खेत आदि सींचने के काम आता है।

जल ही जीवन का आधार है।
अंध, अंबु, अंभ, अक्षित, अन्ध, अपक, अम्बु, अर्ण, अस्र, आब, इरा, उदक, उदक्, ऋत, कांड, काण्ड, कीलाल, घनरस, घनसार, जल, तपोजा, तामर, तोय, दहनाराति, धरुण, नलिन, नार, नीर, नीवर, पय, पानी, पुष्कर, योनि, रेतस्, वसु, वाज, वारि, शबर, शवर, शवल, सलिल, सवर, सवल

హల పర్యాయపదాలు. హల అర్థం. hala paryaya padalu in Telugu. hala paryaya padam.