ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి హక్కుదారుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

హక్కుదారుడు   నామవాచకం

అర్థం : ఇంటిలో పెత్తనం చలాయించేవారు

ఉదాహరణ : ఈ ఆస్తి నల్గురు యజమానుల చేతిలో చిక్కుకుంది

పర్యాయపదాలు : యజమాని

हक़ या अधिकार रखनेवाला व्यक्ति।

इस संपत्ति के चारों हकदार आपस में ही उलझ गए।
अधिकारी, दावेदार, हकदार, हक़दार

Someone who claims a benefit or right or title.

Claimants of unemployment compensation.
He was a claimant to the throne.
claimant

హక్కుదారుడు పర్యాయపదాలు. హక్కుదారుడు అర్థం. hakkudaarudu paryaya padalu in Telugu. hakkudaarudu paryaya padam.