పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి స్వర్ణం అనే పదం యొక్క అర్థం.

స్వర్ణం   నామవాచకం

అర్థం : ఆడవాళ్ళు ఎక్కువగా ఇష్టపడే లోహం.

ఉదాహరణ : ఈ రోజుల్లో బంగారం యొక్క గౌరవం ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : కనకం, పుత్తడి, బంగారం

స్వర్ణం పర్యాయపదాలు. స్వర్ణం అర్థం. svarnam paryaya padalu in Telugu. svarnam paryaya padam.