పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి స్వప్నం అనే పదం యొక్క అర్థం.

స్వప్నం   నామవాచకం

అర్థం : నిద్రపోతే వచ్చేవి

ఉదాహరణ : నేను రాత్రి కలలో నిన్ను చూశాను.

పర్యాయపదాలు : కల

सोते समय दिखाई देने वाला मानसिक दृश्य या घटना।

रात मैंने सपने में तुम्हें देखा।
ख़्वाब, ख्वाब, मंदसानु, मन्दसानु, सपना, स्वप्न

A series of mental images and emotions occurring during sleep.

I had a dream about you last night.
dream, dreaming

స్వప్నం పర్యాయపదాలు. స్వప్నం అర్థం. svapnam paryaya padalu in Telugu. svapnam paryaya padam.