పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి స్నేహితుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

స్నేహితుడు   నామవాచకం

అర్థం : స్నేహితులలో అబ్బాయిలు లేదా పురుషులు

ఉదాహరణ : నా మిత్రులలో రమేష్ అందరికంటే మంచివాడు.

పర్యాయపదాలు : నేస్తం, మిత్రుడు

वह पुरुष जो किसी स्त्री का रूमानी ढंग से मित्र हो।

रमेश मीना का बॉयफ्रेंड है।
पुरुष मित्र, बॉय फ्रेंड, बॉय फ्रेन्ड, बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेन्ड, ब्वॉय फ्रेंड, ब्वॉय फ्रेन्ड, यार

అర్థం : మైత్రికలవాడు

ఉదాహరణ : నిజమైన మిత్రుని పరీక్ష కష్టకాలంలో చేయవచ్చు

పర్యాయపదాలు : ఇష్టసఖుడు, చెలికాడు, దోస్తు, నేస్తం, నేస్తకాడు, మిత్రుడు, సంగడి, సంగడికాడు, సంగడీడు, సఖుడు, సచివుడు, సహాయుడు, హితవరి, హితుడు

प्रायः समान अवस्था का वह व्यक्ति जिससे स्नेहपूर्ण संबंध हो तथा जो सब बातों में सहायक और शुभचिन्तक हो।

सच्चे मित्र की परीक्षा आपत्ति-काल में होती है।
अभिसर, अविरोधी, असामी, इयारा, इष्ट, ईठ, दोस्त, दोस्तदार, बंधु, बन्धु, बाँधव, बांधव, बान्धव, मितवा, मित्र, मीत, यार, संगतिया, संगाती, संगी, सखा, सहचर, साथी, सुहृद, हमजोली, हितैषी

A person you know well and regard with affection and trust.

He was my best friend at the university.
friend

అర్థం : ఎవరైన మనతోపాటు భాగం అయ్యేవాడు

ఉదాహరణ : నాశనం అయ్యేవాడిని రక్షించేవాడు స్నేహితుడు.

పర్యాయపదాలు : జతగాడు, మిత్రుడు

किसी का हित या भला चाहनेवाला व्यक्ति।

शुभचिन्तकों के कारण ही वह कठिन समय से निकल पाया।
ख़ैरख़ाह, खैरखाह, शुभचिन्तक, शुभाकांक्षी, शुभेच्छुक, हितैषी

Someone who shares your feelings or opinions and hopes that you will be successful.

sympathiser, sympathizer, well-wisher

స్నేహితుడు   విశేషణం

అర్థం : స్నేహం కలిగి ఉండుట.

ఉదాహరణ : ఆపద సమయంలో మిత్రులుగల వ్యక్తికి అతని మిత్రులు సహాయం చేస్తారు

పర్యాయపదాలు : నేస్తము, మిత్రుడు

जिसके मित्र हों।

कुसमय में मित्रवान व्यक्ति की सहायता उसके मित्र किया करते हैं।
मित्रवान, मित्रवान्, समित्र, ससखा

స్నేహితుడు పర్యాయపదాలు. స్నేహితుడు అర్థం. snehitudu paryaya padalu in Telugu. snehitudu paryaya padam.