పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సోమవారం అనే పదం యొక్క అర్థం.

సోమవారం   నామవాచకం

అర్థం : ఆదివారం తరువాత వచ్చెవారం

ఉదాహరణ : అతను వచ్చె సోమవారం నాడు వారణాసి వెళ్తాడు.

పర్యాయపదాలు : ఇందువారం, నెలవారం

सप्ताह का पहला वार या मंगलवार के पहले का दिन।

वह अगले सोमवार को वाराणसी जायेगा।
इंदुवार, इन्दुवार, चंद्रवार, चन्द्रवार, सोम, सोमदिन, सोमवार, सोमवासर, सोमाह

The second day of the week. The first working day.

mon, monday

సోమవారం పర్యాయపదాలు. సోమవారం అర్థం. somavaaram paryaya padalu in Telugu. somavaaram paryaya padam.