పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సోదరుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

సోదరుడు   నామవాచకం

అర్థం : సోదరుడు వయసులో చిన్న.

ఉదాహరణ : భాస్కర్ నా చిన్న తమ్ముడు.

పర్యాయపదాలు : అనంతరజుడు, అనుజన్ముడు, అనుజుడు, అనుభ్రాత, అవరజుడు, కనీయుడు, చిన్నోడు, తంబి, తమ్మి, తమ్ముడు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह भाई जो उम्र में छोटा हो।

भास्कर मेरा छोटा भाई है।
अनुज, अनुजात, अनुभ्राता, अवरज, छोटा भाई, छोटा भैया, यविष्ठ

A younger brother.

My little brother just had his 50th birthday.
little brother

అర్థం : తోడు పుట్టినవాడు

ఉదాహరణ : శ్యాం నాకు సొంత అన్న

పర్యాయపదాలు : అగ్రజుడు, తోబుట్టువు, భ్రాత, సహోదరుడు, సొంతఅన్న


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक ही माता-पिता से उत्पन्न पुरुष।

श्याम मेरा सगा भाई है।
खास भाई, बीरन, भइया, भाई, सगा भाई, सहोदर, सहोदर भ्राता, सोदर

A male with the same parents as someone else.

My brother still lives with our parents.
blood brother, brother

అర్థం : తమ్ముడికి ముందుపుట్టిన వాడు

ఉదాహరణ : శ్యామ్ పెద్దన్న అధ్యాపకుడు

పర్యాయపదాలు : అగ్రజన్ముడు, అగ్రజుడు, అన్న, జేష్ఠుడు, పురోజన్ముడు, పూర్వజుడు, పెద్దన్న, పెద్దవాడు, పెద్దోడు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह भाई जिसने पहले जन्म लिया हो।

श्याम का बड़ा भाई अध्यापक है।
अग्रज, अग्रजन्मा, जेठा भाई, ज्येष्ठ भ्राता, दादा, पित्र्य, पूर्वज, बड़ा भाई, भइया, भाई साहब, भाईसाहब, भैया

An older brother.

big brother

అర్థం : అన్నదమ్ముల పిల్లలు

ఉదాహరణ : శ్యామ్ నా చిన్నాన్న కొడుకు మరియు నా సోదరుడు.

పర్యాయపదాలు : ఏకోదరుడు, తోబుట్టినవాడు, తోబుట్టువు, బ్రాత, సగర్భుడు, సజన్ముడు, సజాతువు, సహజనుడు, సహోదరుడు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक ही माता-पिता से उत्पन्न या किसी वंश की किसी पीढ़ी के व्यक्ति के लिए मातृ या पितृकुल की उसी पीढ़ी का दूसरा व्यक्ति या जिसे धर्म, समाज, कानून आदि के आधार पर भाई का दर्जा मिला हो।

श्याम मेरा चचेरा भाई है।
दहर, भइया, भाई, भ्राता

A male with the same parents as someone else.

My brother still lives with our parents.
blood brother, brother

సోదరుడు పర్యాయపదాలు. సోదరుడు అర్థం. sodarudu paryaya padalu in Telugu. sodarudu paryaya padam.