పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సేబు అనే పదం యొక్క అర్థం.

సేబు   నామవాచకం

అర్థం : ఒక వృక్షము దీని ఫలాలు గుండ్రముగా తియ్యగా తినడానికి అనువుగా ఉంటాయి.

ఉదాహరణ : అతను సీమరేగుపండ్లను కోస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : సీమరేగుపండు

एक पेड़ जिसके गोल खाद्य फल मीठे होते हैं।

उसने सेब को जड़ से काट दिया।
सेब, सेब वृक्ष, सेव

Native Eurasian tree widely cultivated in many varieties for its firm rounded edible fruits.

apple, malus pumila, orchard apple tree

సేబు పర్యాయపదాలు. సేబు అర్థం. sebu paryaya padalu in Telugu. sebu paryaya padam.