పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సూర్యుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

సూర్యుడు   నామవాచకం

అర్థం : పగటిపూట వెలుగును ఇచ్చే గ్రహం

ఉదాహరణ : తూర్పు నుండి సూర్యుడు ఉదయించిన వెంటనే చీకట్లు పారిపోయాయి

పర్యాయపదాలు : అంబరీషుడు, అరుణుడు, అశిరుడు, ఆదిత్యుడు, ఇనుడు, ఉద్భటుడు, ఉషపుడు, ఉష్ణకరుడు, ఎండదొర, ఎండఱేడు, కమలధరుడు, కలువదొంగ, కలువలదాయ, కాలచక్రుడు, కిరణమాలి, ఖగుడు, గగనమణి, గోపతి, చిత్రభానుడు, చిత్రరథుడు, జగము చుట్టం, జగముకన్ను, జ్యోతి, తపనుడు, తపువు, తమ్మిదొర, తామరచెలి, తామరవిందు, తిమిర రిపుడు, తిమిరారి, దినకరుడు, దిననాధుడు, దినమణి, దినమయూఖుడు, దినరత్నం, దినేంద్రుడు, దినేశుడు, దినేశ్వరుడు, దినేషుడు, దివసకరుడు, దివాకరుడు, ధన్వంతరి, ధామనిధి, నెలజోడు, పగటివేల్పు, పద్మబాంధవుడు, ప్రత్యూషుడు, ప్రభాకరుడు, భానుడు, భువుడు, మార్తాండుడు, మింటితెరువరి, మింటిమానికం, రవి, లోకబాంధవుడు, విశ్వకర్ముడు, విహంగముడు, వెలుగుదొర, వెలుగుఱేడు, శూరుడు, సవిత, సీరకుడు, సూతుడు, సూరి, సూరుడు, సెకవెలుగు, సోమబంధువు, హరితహరి

हमारे सौर जगत का वह सबसे बड़ा और ज्वलंत तारा जिससे सब ग्रहों को गर्मी और प्रकाश मिलता है।

सूर्य सौर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है।
पूर्व से सूर्य को आते देख तिमिर दुम दबाकर भागने लगा।
अंबु तस्कर, अंबुतस्कर, अंशुमान, अंशुमाली, अग, अदित, अनड्वान्, अफताब, अफ़ताब, अब्जबाँधव, अब्जबांधव, अब्जहस्त, अयुग्मवाह, अरणि, अरणी, अरुण, अरुणसारथी, अरुन, अर्क, अवबोधक, अवि, अविनीश, आदित्य, आफताब, आफ़ताब, कालेश, केश, खगपति, गभस्ति, गभस्तिपाणि, गभस्तिहस्त, गविष्ठ, गोकर, चक्रबंधु, चक्रबन्धु, चक्रबांधव, चक्रबान्धव, चित्रभानु, जगत्साक्षी, तपस, तपु, तमोहपह, तिग्मगर, तिमिररिपु, तिमिरहर, तिमिरारि, तीक्ष्णरश्मि, तीक्ष्णांशु, तुंगीश, त्रयीतन, त्रयीमय, दिनअर, दिनकर, दिनेश, दिवसकर, दिवसकृत, दिवसनाथ, दिवसभर्ता, दिवसेश, दिवसेश्वर, दिवस्पति, दिवाकर, दिवामणि, दिवावसु, दिव्यांशु, दीप्तकिरण, दीप्तांशु, द्युपति, द्युम्न, धरुण, ध्वांतशत्रु, ध्वांताराति, ध्वान्तशत्रु, ध्वान्ताराति, नभश्चक्षु, नभश्चर, नभस्मय, नभोमणि, निर्मुट, पद्मगर्भ, पद्मबंधु, पद्मबन्धु, पद्मिनीकांत, पद्मिनीकान्त, पद्मिनीवल्लभ, पद्मिनीश, पर्परीक, पुष्कर, प्रभाकर, भानु, भास्कर, भूताक्ष, मरीची, मार्तंड, मार्तण्ड, मिहिर, यमसू, रवि, वरेय, विश्वप्रकाशक, विश्वप्स, विहंग, विहग, वेद, वेदात्मा, शीघ्रग, सविता, सहस्रकिरण, सहस्रगु, सूरज, सूर्य, स्वप्ननंशन, हृषु

అర్థం : హిందూ ధర్మ గ్రంథాలలో వర్ణించబడిన ఒక వేద దేవతా

ఉదాహరణ : వేద యుగంలో సూర్యున్ని ఆరాధించేవారు.

పర్యాయపదాలు : అంబర రత్నము

हिन्दू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक वैदिक देवता।

वैदिक युग में पूषा की आराधना प्रचलित थी।
पूषण, पूषा

Celestial shepherd god. Conductor of souls of the dead.

pushan

సూర్యుడు పర్యాయపదాలు. సూర్యుడు అర్థం. sooryudu paryaya padalu in Telugu. sooryudu paryaya padam.