ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
सांझा करें ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సూక్ష్మదర్శిత అనే పదం యొక్క అర్థం.

సూక్ష్మదర్శిత   నామవాచకం

అర్థం : తెలివైనవాడికి ఉండేది

ఉదాహరణ : రాజు తన తెలివితో ఈ పని పూర్తి చేసాడు.

పర్యాయపదాలు : జ్ఞానం, తెలివి, తెలివిడి, ప్రతిభ, బుద్ది, మేధస్సు, వివేకం

Intelligence as manifested in being quick and witty.

brightness, cleverness, smartness

సూక్ష్మదర్శిత పర్యాయపదాలు. సూక్ష్మదర్శిత అర్థం. sookshmadarshita paryaya padalu in Telugu. sookshmadarshita paryaya padam.