పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సుగుణం అనే పదం యొక్క అర్థం.

సుగుణం   నామవాచకం

అర్థం : మంచి అభిప్రాయాలు కలిగి ఉండుట.

ఉదాహరణ : మనము చిన్నప్పటి నుండి మంచితనం కలిగి ఉండాలి.

పర్యాయపదాలు : మంచితనం, సుజనత, సుశీలత, సౌజన్యం

वह अवस्था या भाव जिससे किसी चीज़ की उत्कृष्टता का पता चलता है।

वह पाठशाला में अपनी अच्छाई के लिए जाना जाता है।
अच्छाई, अच्छापन, ख़ूबी, खूबी, गुण

That which is pleasing or valuable or useful.

Weigh the good against the bad.
Among the highest goods of all are happiness and self-realization.
good, goodness

అర్థం : అందరికీ మంచి చేయాలనే హృదయం కలిగి ఉండడం

ఉదాహరణ : మంచిగుణం మనిషికి అలంకరణలాంటిది.

పర్యాయపదాలు : మంచిగుణం, మంచితనం, యోగ్యత, సద్భావం

अच्छा गुण।

सद्गुण मनुष्य का आभूषण है।
अच्छाई, ख़ूबी, खूबी, गुण, सद्गुण

A particular moral excellence.

virtue

అర్థం : సజ్జనుడవడానికి గల లక్షణాలు

ఉదాహరణ : మంచితనం ఒక చాలా పెద్ద గుణం

పర్యాయపదాలు : మంచిగుణం, మంచితనం, సౌజన్యత

Elegance by virtue of fineness of manner and expression.

breeding, genteelness, gentility

సుగుణం పర్యాయపదాలు. సుగుణం అర్థం. sugunam paryaya padalu in Telugu. sugunam paryaya padam.