పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సాలెపురుగు అనే పదం యొక్క అర్థం.

సాలెపురుగు   నామవాచకం

అర్థం : పెద్ద కీటకము ఇది వలను అల్లుతుంది దీనినుండి తమ ఆహారాన్ని తీసుకుంటుంది

ఉదాహరణ : అనేక చిన్న చిన్న పురుగులు సాలెపురుగు వలలో చిక్కుకున్నాయి

పర్యాయపదాలు : బూజుపురుగు

बड़ी मकड़ी।

कई छोटे-छोटे कीड़े मकड़े की जाल में फँस गए हैं।
मकड़ा, मकरा

అర్థం : వలలాగా గూడు కట్టి అందులో నివసించేది

ఉదాహరణ : సాలెపురుగు తన వలలోకి వచ్చి చిక్కుకున్న కీటకాలను తింటుంది.

పర్యాయపదాలు : ఈగపులి, జాలకాడు, తంతునాభం, నేతపురుగు, బెలశం, లాలవిషం, శలకం, సన్న సిల్లి, సాలీడు

एक कीड़ा जो अपने शरीर से निकले हुए एक प्रकार के तंतुओं से जाला बनाकर उसमें छोटे कीटों आदि को फँसाता है।

मकड़ी का भोजन उसके जाल में फँसे हुए छोटे कीट होते हैं।
अष्टपद, अष्टपाद, अष्टापद, ऊर्णनाभ, ऊर्णनाभि, तंतु-कीट, तंतुवाय, मकड़ी, मकरी, मर्कटक

అర్థం : బూజుగుళ్లు కట్టే కీటకం

ఉదాహరణ : సాలెపురుగు విషపూరితమైనది.

एक प्रकार कि मकड़ी।

त्रिमंडला जहरीली होती है।
त्रिमंडला, त्रिमण्डला

సాలెపురుగు పర్యాయపదాలు. సాలెపురుగు అర్థం. saalepurugu paryaya padalu in Telugu. saalepurugu paryaya padam.