పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి సామెత అనే పదం యొక్క అర్థం.

సామెత   నామవాచకం

అర్థం : ఒక విషయంను చమత్కారపూర్వకమైన వాఖ్యల ద్వారా అనుభవాలను మాటల ద్వారా తెలియజేయుట.

ఉదాహరణ : సామెతల ఉపయోగముతో భాషకు సొగసు ఏర్పడుతుంది.

పర్యాయపదాలు : చాటువులు, జనశ్రుతి, నిర్వచనము, లోకోక్తి, శ్లోకము, సాటువ

लोक में प्रचलित ऐसा बँधा चमत्कारपूर्ण वाक्य जिसमें कोई अनुभव या तथ्य की बात संक्षेप में कही गई हो।

कहावतों के प्रयोग से भाषा में निखार आ जाता है।
अनुकथन, आभाणक, उखाणा, कहनावत, कहावत, जनोक्ति, मसल, रवायत, रिवायत, लोकोक्ति

A condensed but memorable saying embodying some important fact of experience that is taken as true by many people.

adage, byword, proverb, saw

సామెత పర్యాయపదాలు. సామెత అర్థం. saameta paryaya padalu in Telugu. saameta paryaya padam.